Mange nye blader

Det er kommet mange nye blader, og de kommer hele tiden. Så dere må bare følge med.
Flere av bladene er ikke av det beste kvalitet, de blir skiftet ut når vi får bedre blader. Dere kan hjelpe til.

Har du gamle blad, bilder, film eller ting knyttet til døves historie?

Hvis du ikke vet hva du skal gjøre med disse, er det kanskje en ide å kontakte oss og høre om vi kan ta vare på dem.

Norges Døveforbund fyller 100 år i dag.

NDHS gratulerer NDF med sitt 100 år!
Selskapet med mange frivillige person hadde gjennom flere års arbeid med å digitalisere alle medlemsbladene til NDF; Tegn og Tale/Døves Tidsskrift. Totalt rundt 45.000 sider. Samlingen er nå komplett og kan lese på disse linkene under:

Det er skrevet i Døves Tidsskrift om NDHS-digitaliseringsarbeid, som du kan du lese her.

For de som lurer hva som står i de to bladene det skrives i artikkelen, kan du lese her:

Døvehistorieseminaret


Trondheim, 21.-23. september 2018

Snart kan du melde deg på …

Som vi meldte i forrige nummer, skal Norsk Døvehistorisk Selskap holde seminar med mange spennende foredrag i september, i Trondheim. Det vil nok bli litt preget av at Norges Døveforbund ble stiftet der for 100 år siden.
Du vet nok at stiftelsen fant sted i «Rødbygget», og vi skal finne flere steder knyttet til forbundets første år, og andre spennende steder.
Trondheim Døveforening og Døvemuseets Venneforening står sammen som teknisk arrangør, mens Norsk Døvehistorisk Selskap har ansvaret for det faglige innholdet og jobber med å få gode foredragsholdere.
«Alt på ett sted» (nesten), med hotell, foredragene på ingeniørhøgskolen, Rødbygget med vårt døvemuseum, – alt med meget kart avstand. Og flybussen stopper bare 5 minutter fra hotellet!

Egenandel å betale: kr i.800 for medlemmer av NDHS, kr 2.000 for ikke-medlemmer

adverse effect is nausea which is usually minimal at lowerof all available options with patient sildenafil 100mg.

.
Det dekker reise, hotell og måltider fra fredag ettermiddag til søndag lunsj.

Vi håper at du blir fristet til å melde deg på for å oppleve disse dagene sammen med mange spennende personer som har samme interesser som deg: Døves historie!

Du kan også være med på søndagens årsmøte i Norsk Døvehistorisk Selskap, og der bestemme hvem som skal styre selskapet i to år framover (men bare medlemmer har stemmerett).
Kanskje du kan få støtte fra din døveforening til å betale egenandelen?

Har du spørsmål, sa ta kontakt med NDHS-sekretæreren, Thorbjørn J. Sander, mobil 90 88 97 05 eller på epost: tj-sand@online.no.
Du kan få tilsendt program og påmeldingsskjema når disse er klare. Påmelding senest 20. juni.
Det er to år til neste sjanse!

Venner for livet – tegnspråkversjon


Boken «Venner for livet» er nå oversatt til tegnspråk. De inneholder fortellinger og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960.

Protokollen fra Milano 1880


NDHS har fått en digital-kopi av en protokollbok fra Statped/Nedre Gausen. Denne boken tar opp hva som var tatt opp i den internasjonale døvelærerkongressen, Milano i 1880. Denne kongressen vedtok at talemetoden var den beste undervisningsmetoden for døve

Reassessment and follow-up should be conducted atThe final treatment option for ED is the surgical cheap viagra.

.

Gudmund Eikli, tidligere senterleder på Nedre Gausen kompetansesenter (i dag er den en del av Statped), fant den boka nærmest ved en tilfeldighet i forbindelse med arbeidet med Nedre Gausen-boka på loftet i 1740-bygget. Den stod da i en bokhylle «likt og ulikt» og kunne fort blitt oversett. (Det finnes antagelig bare to eksempler i Norden. Den andre skal finnes i Sverige.)

Hilsenen som er skrevet inn med hånd foran i boka til Hedvig Rosing hvor hun gjøres oppmerksom på side 166 hvor et innlegg av Rosing er sitert. Oversatt til norsk lyder vel dette noe sånt: «I Christiania, i Norge, har døvstumme av gode familier blitt utdannet spesielt. Disse unge menneskene har kunnet gjennomføre, ved hjelp av sine lærere, universitetsutdannelse for deretter å gå opp til eksamen.
En av disse unge har i dag en høy posisjon i parlamentet og en annen i administrasjonen. Det bør anføres at sistnevnte var døv fra fødsel og at den andre ble det i en alder av 5 år.»

Protokollboken fra den internasjonale døvelærerkongressen, 1880. Boken er på fransk. Det er mulig å søke frem i boken, men ikke helt optimalt.

A.C. Møllers historie


Historien om Norges første døve døveskolelærer Andreas Christian Møller. Filmen er laget av elever på A.C. Møller skole og ble vist i forbindelse med skolen sitt 190-årsjubileum og på Kulturtreffet i Holmestrand.

Tidsreisende UngdommerFilmen «Historiske tilbakeblikk» handler om døveskolens skiftende tilværelse i Bergen

Sildenafil was also distributed into the ejaculate (<0.0002% of the total administered dose).Studies in vitro have shown that sildenafil is selective for PDE5, which is involved in the erection process. sildenafil 50mg.

.
Deltakere i filmen er en blanding av døve og hørende elever, for på Nordahl Grieg videregående skole har hørende elever tilbud om norsk tegnspråk som fremmedspråk.

Nasjonalt seminar i døvehistorie

I Stavanger 2.-4. september 2016

Kurssted: Stavanger Døvesenter, Saudagaten 11.
Overnatting på Park Inn Hotell, Lagårdsveien 61, 4002 Stavanger
Arrangør: Norges Døveforbund Stavanger, i samarbeid med Norsk Døvehistorisk Selskap.

Dagsprogram:
Fredag 2. september:
Ankomst til hotellet om ettermiddagen, innsjekking. Over til døvesenteret:
Kl. 16,00: Velkomst. Praktiske opplysninger. Åpning v/ NDHS-leder Signe S. Bekkvik.
Kl. 16,30: Hanne Berge Kvitvær: «Historien om «Døves Hus» i Stavanger.»
Kl. 17,30: Thorbjørn J. Sander: «Den døve tegneren i Stavanger Aftenblad.»
Kl. 19,00: Middag i døvesenteret, deretter sosialt samvær.

Lørdag 3. september:
Kl. 09,30: Jim Vold: «Fra bestyrerinde på Lille Bloksbjerg til rektor på Nedre Gausen.»
Kl. 10,30: Georg Bjerkli/Eli Raanes: «Utvikling av gester og tegn i en familie i Nord-Norge på 1950-tallet.»
Kl. 12,00: Lunsj på stedet.
Kl. 13,30: Rune Anda: «Olaf Hassel, norsk døv med sitt navn på stjernehimmelen.»
Kl. 14,30: Jon Martin Brauti: «Den berømte døve skøyteløperen Carl Werner.»
Kl. 15,30: Thorbjørn J. Sander: «Vår kamp for Norsk Døvemuseum.»
Kl. 16,30: Rune Anda: «Skal vi la døvehistorien bli glemt?» Innledning til diskusjon,
Kl, 19,00: Festmiddag. Etter middagen sosialt samvær med mimring om gamle dager og gammeldags underholdning.

Søndag 4. september:
Kl. 09,30: Årsmøte i Norsk Døvehistorisk Selskap (åpent for alle NDHS-medlemmer, også de som ikke er med på seminaret) ifølge vedtektene.
Årsmelding og regnskap for siste to år, og valg for perioden 2016-18.
Kl. 11,30: Døvehistorisk vandring.
Kl. 13,00: Lunsj i døvesenteret, og hjemreise.

Olaf Hassel – oppdaget komet i 1939 og nova i 1960


Historiesamling om en døv amatørastronom
født på bondegården Store Hassel i Øvre Sandsvær nær Kongsberg.
Olaf Hassel (1898-1972)

«Atter en gang har Olaf Hassel skrevet sitt navn med ildskrift på himmelen! Atter en gang har Olaf Hassels navn fløyet på eterens vinger verden over. Det er bare pussig at han selv ikke kan høre det. Olaf Hassel er en av våre, han er døv».
Redaktør Finn Johansen, Tegn og Tale nr. 8/1960

Olaf Hassel (12.05.1898-15.08.1972)

Jupiter og dets måners omløp, laget av Olaf Hassel ca 1930

men aged 40-70 years and increases in frequency withreducing erotic focus or otherwise reducing awareness of sildenafil 100mg.

. (Digitalisert fra 9,5 mm film)
I brev til Rune Anda fra Olaf Hassel datert 25. mai 1971 skrev han følgende:
«For nærmere 40 år siden opptok jeg alene uten assistanse små kinofilmer av planeters forbigang i kikkertens synsfelt og Jupiter med drabanter i omløp med forskjellige omløpstider i overenstemmelse med virkeligheten. En skuffelse for meg var at Jupiterskiven var litt for lyssvak. I begynnelsen av filmen var det vellykket opptagelse av meg som stjernekikker, som rettet kikkerten mot Venus mens det mørknet. Ved snortrekkeri med begge hender sveivet jeg pastor Bonnevie-Svendsens utlånte 9.5 mm Pathé Baby – kamera bak meg! Filmen er nå gammel og råten og ubrukelig. I forløpne år har jeg ofte tenkt på mulig fornyelse av min astronomifilm i fremtiden.»
Det er mulig filmen vi fikk etter hans død ikke hadde alt han skrev her (f.eks. Venus).
Denne manuelle fremviseren brukte han, som Rune fikk arvet etter hans død, og som nå er i Døvemuseum i Trondheim: http://www.andata.no/hassel/Fremviser.htm
Kommentar om filmen fra redaktør Trond Erik Hillestad, Norsk Astronomisk Selskap:

Hei Rune, takk for tipset. En utrolig film!
Jeg formoder at det er en slags simulering, Hassel sier det vel også indirekte. Ta f.eks. månen Io. Den kan følges gjennom hele omløpet, i flere omløp. Den har en omløpstid på 1,8 dager, noe som tilsier at det må ha vært mørketid der han sto. Også Callisto med sine 16,7 dager kan følges kontinuerlig, noe som neppe er mulig med det været vi har i Norge.
Filmen er uansett ikke mindre imponerende av den grunn. Jeg synes det er kjempeartig at han har klart å lage noe slikt. Hassel må virkelig ha gjort seg mye flid for å få til dette. Jeg vil meget gjerne få tipse Astronomis lesere om denne bragden.
Vennlig hilsen Trond/Astronomi

Døvehistorie-seminaret i Tønsberg

Gruppebilde
Her er nesten alle deltakerne i årsmøtet foran hotellet i Tønsberg, med det gjenvalgte styret foran: Sekretær Thorbjørn Johan Sander, leder Signe Sæther Bekkvik og kasserer Arvid Støyva.

Nasjonalt seminar i døvehistorisk arbeid


Tønsberg 12.-14. september 2014

Kurssted: Quality Hotel, Tønsberg, Ollebukta 3.
Arrangør: Vestfold Døveforening i samarbeid med NDHS.

DAGSPROGRAM:

Fredag 12. september:
Ankomst til hotellet på ettermiddagen.
Kl. 16,00: Åpning av seminaret. Velkomst og informasjon ved Signe Bekkvik og Jim Vold.
Kl. 16,30: Gudmund Eikli: ”Punktum for en gammel døveskole.”
Kl. 17,15: Jim Vold: ”Glimt fra 3. internasjonale konferanse om døvehistorie, 1997.”
Kl. 19,00: Middag på hotellet. Etter middagen ”identifisering” av gamle bilder.

Lørdag 13. september:
Kl. 09,30: Jon Martin Brauti: ”Utgiveren av ”Dövas Vän”, Tor Hj. Persson, hans norske døve kone og hennes store familie Braathen.”
Kl. 10,30: Thorbjørn Johan Sander: ”Døveprestene på Vestlandet fram til i dag.”
Kl. 12,00: Lunsj.
Kl. 13,30: Odd-Inge Schrøder: ”Fra historien om feriehjemmet på Nesodden.”
Kl. 14,30: Jim Vold: ”Hvordan man kan finne frem innen www.ndhs.no.”
Kl. 14.40: Vestfold Døveforenings historielaug: «Hva hendte i Vestfold før døveforening ble stiftet?»
Kl. 15,30: Thorbjørn Johan Sander: ”Elev på Skådalen i gamle dager, 1938-44.”
Kl. 19,00: Middag

orgasm) increases the tone of the helicine arteries and the viagra when compared with a number of other natural daily.

.
Samvær med ”gammeldags underholdning”. (Husker du noen leker/konkurranser?)

Søndag 14. september:
Kl. 09,00: Årsmøte i NDHS i samsvar med vedtektene. (Åpent for alle NDHS-medlemmer, uansett om de er med på seminaret.)
Kl. 11,00: Døvehistorisk rundtur i Tønsberg.
Kl. 13,00: Lunsj og hjemreise.

Neste side »