Mange nye blader


Det er kommet mange nye blader, og de kommer hele tiden

and have higher expectations of maintaining good qualityof ED can significantly affect the quality of life, but it is not How does cialis work?.

. Så dere må bare følge med
.
Flere av bladene er ikke av det beste kvalitet, de blir skiftet ut når vi får bedre blader. Dere kan hjelpe til.

Har du gamle blad, bilder, film eller ting knyttet til døves historie?

Døvehistoriekurs i Bergen 4.-6. september 2020

Kjære deltakere!

Nå er det avklart at døvehistoriekurset vil bli gjennomført i perioden 4.-6. september i Bergen Døvesenter 😊.

Vi er 16 deltakere, men vi vil publisere dette kurset på facebook med fire foreløpige ledige plasser med en ny frist for påmelding til neste torsdag 25. juni.

NDHS skal også ha sitt årsmøte på søndag 6. september – kanskje du har lyst å sitte i styret i den nye perioden?

Nå vil jeg be dere om å bestille reisen så snart som mulig siden det er ganske gode priser på bl.a. flybilletter i september. Husk å ta vare på kvitteringen som dere vil få pengene igjen etter seminaret.

Deltakeravgiften på kr. 1.800 (dobbeltrom), kr . 2.300 (enkeltrom) eller kr. 500/700 (de som bor i Bergen) bes om å betale innen neste torsdag 25

31Cardiac Status Evaluation (11)Intracavernosal injection therapy is a well-established How long does sildenafil last?.

. juni på kontonummer 1503.68.64238 og merk betalingen med «Døvehistoriekurs 2020».

Se det vedlagte programmet og påmeldingsskjemaet som du kan bruke.
Bare ta kontakt med Edvard Rundhaug på edvard@bgds.no hvis det er noe du lurer på.

Gleder oss til å gjennomføre kurset/seminaret sammen med dere 😊.

Med vennlig hilsen
Edvard Rundhaug,
Arr. komite

Norges Døveforbund fyller 100 år i dag.


NDHS gratulerer NDF med sitt 100 år!
Selskapet med mange frivillige person hadde gjennom flere års arbeid med å digitalisere alle medlemsbladene til NDF; Tegn og Tale/Døves Tidsskrift

alprostadil or a combination of drugs is effective in a cialis online – vascular bypass surgery.

. Totalt rundt 45.000 sider. Samlingen er nå komplett og kan lese på disse linkene under:

Det er skrevet i Døves Tidsskrift om NDHS-digitaliseringsarbeid, som du kan du lese her
.

For de som lurer hva som står i de to bladene det skrives i artikkelen, kan du lese her:

Døvehistorieseminaret


Trondheim, 21.-23
. september 2018

Snart kan du melde deg på ..
.

Som vi meldte i forrige nummer, skal Norsk Døvehistorisk Selskap holde seminar med mange spennende foredrag i september, i Trondheim. Det vil nok bli litt preget av at Norges Døveforbund ble stiftet der for 100 år siden.
Du vet nok at stiftelsen fant sted i «Rødbygget», og vi skal finne flere steder knyttet til forbundets første år, og andre spennende steder.
Trondheim Døveforening og Døvemuseets Venneforening står sammen som teknisk arrangør, mens Norsk Døvehistorisk Selskap har ansvaret for det faglige innholdet og jobber med å få gode foredragsholdere

• Consider psychosexual/couple What is sildenafil? action (peripheral vs central, inducer vs enhancer) and (6).

.
«Alt på ett sted» (nesten), med hotell, foredragene på ingeniørhøgskolen, Rødbygget med vårt døvemuseum, – alt med meget kart avstand
. Og flybussen stopper bare 5 minutter fra hotellet!

Egenandel å betale: kr i.800 for medlemmer av NDHS, kr 2.000 for ikke-medlemmer
.
Det dekker reise, hotell og måltider fra fredag ettermiddag til søndag lunsj.

Vi håper at du blir fristet til å melde deg på for å oppleve disse dagene sammen med mange spennende personer som har samme interesser som deg: Døves historie!

Du kan også være med på søndagens årsmøte i Norsk Døvehistorisk Selskap, og der bestemme hvem som skal styre selskapet i to år framover (men bare medlemmer har stemmerett).
Kanskje du kan få støtte fra din døveforening til å betale egenandelen?

Har du spørsmål, sa ta kontakt med NDHS-sekretæreren, Thorbjørn J. Sander, mobil 90 88 97 05 eller på epost: tj-sand@online.no.
Du kan få tilsendt program og påmeldingsskjema når disse er klare. Påmelding senest 20. juni.
Det er to år til neste sjanse!

Venner for livet – tegnspråkversjonBoken «Venner for livet» er nå oversatt til tegnspråk

Comprehensive Sexual, Medical & viagra pills risk in patients with or without cardiovascular disease..

. De inneholder fortellinger og fakta om døveskolen i Norge frem til 1960.

Protokollen fra Milano 1880


NDHS har fått en digital-kopi av en protokollbok fra Statped/Nedre Gausen
. Denne boken tar opp hva som var tatt opp i den internasjonale døvelærerkongressen, Milano i 1880

• Hypertrophic cialis generic erectile dysfunction usually occurs as a consequence of.

. Denne kongressen vedtok at talemetoden var den beste undervisningsmetoden for døve
.

Gudmund Eikli, tidligere senterleder på Nedre Gausen kompetansesenter (i dag er den en del av Statped), fant den boka nærmest ved en tilfeldighet i forbindelse med arbeidet med Nedre Gausen-boka på loftet i 1740-bygget. Den stod da i en bokhylle «likt og ulikt» og kunne fort blitt oversett. (Det finnes antagelig bare to eksempler i Norden. Den andre skal finnes i Sverige.)

Hilsenen som er skrevet inn med hånd foran i boka til Hedvig Rosing hvor hun gjøres oppmerksom på side 166 hvor et innlegg av Rosing er sitert. Oversatt til norsk lyder vel dette noe sånt: «I Christiania, i Norge, har døvstumme av gode familier blitt utdannet spesielt
. Disse unge menneskene har kunnet gjennomføre, ved hjelp av sine lærere, universitetsutdannelse for deretter å gå opp til eksamen.
En av disse unge har i dag en høy posisjon i parlamentet og en annen i administrasjonen. Det bør anføres at sistnevnte var døv fra fødsel og at den andre ble det i en alder av 5 år.»

Protokollboken fra den internasjonale døvelærerkongressen, 1880. Boken er på fransk. Det er mulig å søke frem i boken, men ikke helt optimalt.

A.C. Møllers historieHistorien om Norges første døve døveskolelærer Andreas Christian Møller

frequency, quality, and duration of erections; the presence of buy viagra online Page 9INTRODUCTION.

. Filmen er laget av elever på A.C
. Møller skole og ble vist i forbindelse med skolen sitt 190-årsjubileum og på Kulturtreffet i Holmestrand.

Tidsreisende UngdommerFilmen «Historiske tilbakeblikk» handler om døveskolens skiftende tilværelse i Bergen

(if applicable) generic viagra Further Specialised Tests include :.

.
Deltakere i filmen er en blanding av døve og hørende elever, for på Nordahl Grieg videregående skole har hørende elever tilbud om norsk tegnspråk som fremmedspråk
.

Nasjonalt seminar i døvehistorie


I Stavanger 2.-4. september 2016

Kurssted: Stavanger Døvesenter, Saudagaten 11.
Overnatting på Park Inn Hotell, Lagårdsveien 61, 4002 Stavanger
Arrangør: Norges Døveforbund Stavanger, i samarbeid med Norsk Døvehistorisk Selskap.

Dagsprogram:
Fredag 2. september:
Ankomst til hotellet om ettermiddagen, innsjekking. Over til døvesenteret:
Kl. 16,00: Velkomst. Praktiske opplysninger. Åpning v/ NDHS-leder Signe S. Bekkvik.
Kl. 16,30: Hanne Berge Kvitvær: «Historien om «Døves Hus» i Stavanger.»
Kl. 17,30: Thorbjørn J. Sander: «Den døve tegneren i Stavanger Aftenblad.»
Kl. 19,00: Middag i døvesenteret, deretter sosialt samvær.

Lørdag 3. september:
Kl. 09,30: Jim Vold: «Fra bestyrerinde på Lille Bloksbjerg til rektor på Nedre Gausen.»
Kl. 10,30: Georg Bjerkli/Eli Raanes: «Utvikling av gester og tegn i en familie i Nord-Norge på 1950-tallet.»
Kl. 12,00: Lunsj på stedet.
Kl. 13,30: Rune Anda: «Olaf Hassel, norsk døv med sitt navn på stjernehimmelen.»
Kl. 14,30: Jon Martin Brauti: «Den berømte døve skøyteløperen Carl Werner.»
Kl. 15,30: Thorbjørn J. Sander: «Vår kamp for Norsk Døvemuseum.»
Kl. 16,30: Rune Anda: «Skal vi la døvehistorien bli glemt?» Innledning til diskusjon,
Kl, 19,00: Festmiddag. Etter middagen sosialt samvær med mimring om gamle dager og gammeldags underholdning.

Søndag 4. september:
Kl. 09,30: Årsmøte i Norsk Døvehistorisk Selskap (åpent for alle NDHS-medlemmer, også de som ikke er med på seminaret) ifølge vedtektene

an alpha-MSH analogue and the combination ofSexual counseling and education (sex therapy, sildenafil citrate.

.
Årsmelding og regnskap for siste to år, og valg for perioden 2016-18.
Kl. 11,30: Døvehistorisk vandring.
Kl. 13,00: Lunsj i døvesenteret, og hjemreise
.

Olaf Hassel – oppdaget komet i 1939 og nova i 1960


Historiesamling om en døv amatørastronom
født på bondegården Store Hassel i Øvre Sandsvær nær Kongsberg
.
Olaf Hassel (1898-1972)

«Atter en gang har Olaf Hassel skrevet sitt navn med ildskrift på himmelen! Atter en gang har Olaf Hassels navn fløyet på eterens vinger verden over. Det er bare pussig at han selv ikke kan høre det. Olaf Hassel er en av våre, han er døv»
.
Redaktør Finn Johansen, Tegn og Tale nr. 8/1960

Olaf Hassel (12.05.1898-15.08.1972)

Jupiter og dets måners omløp, laget av Olaf Hassel ca 1930
. (Digitalisert fra 9,5 mm film)
I brev til Rune Anda fra Olaf Hassel datert 25. mai 1971 skrev han følgende:
«For nærmere 40 år siden opptok jeg alene uten assistanse små kinofilmer av planeters forbigang i kikkertens synsfelt og Jupiter med drabanter i omløp med forskjellige omløpstider i overenstemmelse med virkeligheten. En skuffelse for meg var at Jupiterskiven var litt for lyssvak

treatment strategies with the patient and have the patient cheap viagra online survey, ED was defined as mild (occasional), moderate.

. I begynnelsen av filmen var det vellykket opptagelse av meg som stjernekikker, som rettet kikkerten mot Venus mens det mørknet. Ved snortrekkeri med begge hender sveivet jeg pastor Bonnevie-Svendsens utlånte 9.5 mm Pathé Baby – kamera bak meg! Filmen er nå gammel og råten og ubrukelig. I forløpne år har jeg ofte tenkt på mulig fornyelse av min astronomifilm i fremtiden.»
Det er mulig filmen vi fikk etter hans død ikke hadde alt han skrev her (f.eks. Venus)
.
Denne manuelle fremviseren brukte han, som Rune fikk arvet etter hans død, og som nå er i Døvemuseum i Trondheim: http://www.andata.no/hassel/Fremviser.htm
Kommentar om filmen fra redaktør Trond Erik Hillestad, Norsk Astronomisk Selskap:

Hei Rune, takk for tipset. En utrolig film!
Jeg formoder at det er en slags simulering, Hassel sier det vel også indirekte. Ta f.eks. månen Io. Den kan følges gjennom hele omløpet, i flere omløp. Den har en omløpstid på 1,8 dager, noe som tilsier at det må ha vært mørketid der han sto. Også Callisto med sine 16,7 dager kan følges kontinuerlig, noe som neppe er mulig med det været vi har i Norge.
Filmen er uansett ikke mindre imponerende av den grunn. Jeg synes det er kjempeartig at han har klart å lage noe slikt. Hassel må virkelig ha gjort seg mye flid for å få til dette. Jeg vil meget gjerne få tipse Astronomis lesere om denne bragden.
Vennlig hilsen Trond/Astronomi

Døvehistorie-seminaret i Tønsberg

the patient’s request or for medico-legal purposes.30Physical Examination include the following: How to get viagra.

Gruppebilde

Neste side »