Hjem » Uncategorized » Døvehistorie i de nordiske landene

Døvehistorie i de nordiske landene


I dagene 17.-18
. oktober arrangerte Norsk Døvehistorisk Selskap, med støtte fra Norges Døveforbund, et møte i Trondheim
. Invitert var to representanter fra hvert av døvehistorieselskapene i Norden
. Formålet var å finne ut hvordan døvehistoriske verdier blir tatt vare på, og hva som eventuelt trenges av tiltak for å trygge disse verdiene for framtidige generasjoner
. Mer informasjon kan dere lese i det siste nummeret av Nye Journal for Døve (for tiden er det kun medlemmene får dette bladet tilsendt pr post)

page 23EVALUATION AND ASSESSMENTwith intraurethral alprostadil How to use sildenafil citrate tablets.

.

IMG_9026 – kopio