Hjem » Uncategorized » Protokollen fra Milano 1880

Protokollen fra Milano 1880


NDHS har fått en digital-kopi av en protokollbok fra Statped/Nedre Gausen
. Denne boken tar opp hva som var tatt opp i den internasjonale døvelærerkongressen, Milano i 1880

• Hypertrophic cialis generic erectile dysfunction usually occurs as a consequence of.

. Denne kongressen vedtok at talemetoden var den beste undervisningsmetoden for døve
.

Gudmund Eikli, tidligere senterleder på Nedre Gausen kompetansesenter (i dag er den en del av Statped), fant den boka nærmest ved en tilfeldighet i forbindelse med arbeidet med Nedre Gausen-boka på loftet i 1740-bygget. Den stod da i en bokhylle «likt og ulikt» og kunne fort blitt oversett. (Det finnes antagelig bare to eksempler i Norden. Den andre skal finnes i Sverige.)

Hilsenen som er skrevet inn med hånd foran i boka til Hedvig Rosing hvor hun gjøres oppmerksom på side 166 hvor et innlegg av Rosing er sitert. Oversatt til norsk lyder vel dette noe sånt: «I Christiania, i Norge, har døvstumme av gode familier blitt utdannet spesielt
. Disse unge menneskene har kunnet gjennomføre, ved hjelp av sine lærere, universitetsutdannelse for deretter å gå opp til eksamen.
En av disse unge har i dag en høy posisjon i parlamentet og en annen i administrasjonen. Det bør anføres at sistnevnte var døv fra fødsel og at den andre ble det i en alder av 5 år.»

Protokollboken fra den internasjonale døvelærerkongressen, 1880. Boken er på fransk. Det er mulig å søke frem i boken, men ikke helt optimalt.