NDI-informasjon


Gjennom tidene har Norges Døveidrettsforbund gitt ut flere medlemsblader, deriblant «Døve-Idrett». Den ble utgitt for første gang i 1981. De ga også ut «Idrettsliv blant døve» og «NDI-informasjon». Her er også ulike sportsgrens blader

rarely, syncope. viagra generic dosages (2mg and 4 mg). Other adverse effects are.

. Her er det også årsbøker
.

NDI-informasjon:
1997:
nr 8, nr 9, nr 10