Bli medlem


Alle som er interessert i døvehistorie kan bli medlem – døve og hørende – vi har ingen begrensning. Innmelding er meget enkelt å ordne. Vi skiller bare mellom personlig medlemskap (enkelt-personer), som betaler kr 200,- per år, og kollektivt medlemskap (foreninger, skoler og lignende) som betaler kr 500,- per år
. Innbetaling skjer til Norsk Døvehistorisk Selskap, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. Bankgiro: 0530 21 12977. Når kontingenten er mottatt, trer medlemskapet i kraft. – Innkrevingen av kontingenten foregår vanligvis sammen med utsendelsen av medlemsbladet for juni, men nye medlemmer kan melde seg inn når som helst, og kan da få ettersendt blad som er utkommet tidligere det året

combination of L-arginine and yohimbine.patient with ED may be stratified as: cheap viagra online.

.
NDHS har for tiden rundt 190 personlige og 20 kollektive medlemmer, og blir omtalt som verdens største døvehistoriske selskap!