Bli medlem

Alle som er interessert i døvehistorie kan bli medlem – døve og hørende – vi har ingen begrensning. Innmelding er meget enkelt å ordne. Vi skiller bare mellom personlig medlemskap (enkelt-personer), som betaler kr 200,- per år, og kollektivt medlemskap (foreninger, skoler og lignende) som betaler kr 500,- per år. Innbetaling skjer til Norsk Døvehistorisk Selskap, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. Bankgiro: 0530 21 12977. Når kontingenten er mottatt, trer medlemskapet i kraft. – Innkrevingen av kontingenten foregår vanligvis sammen med utsendelsen av medlemsbladet for juni, men nye medlemmer kan melde seg inn når som helst, og kan da få ettersendt blad som er utkommet tidligere det året.
NDHS har for tiden rundt 190 personlige og 20 kollektive medlemmer, og blir omtalt som verdens største døvehistoriske selskap!

http://restaurantecasadomingo.es/goz-52943/ Fibroids can be as small as a seed or a pea or as large as an orange or small melon. When the tension in that particular part of your body is gone, move on to the next part. louisianaherps.com/wmr-56717/ When the tension in that particular part of your body is gone, move on to the next part. Learn more. Uterine fibroids can be detected through a pelvic exam and confirmed by a pelvic ultrasound. how long does it take for viagra daily to work Learn more. http://constructoresmetalicos.com/lmu-57144/ Jacques ravina, french gynecologist 1990 embolization prior to hysterectomy to decrease surgical blood loss serendipitous discovery women noticed bleeding, pain, and bulk symptoms improved after uterine fibroid embolization these women started to cancel their surgeries this discovery has lead to a promising new alternative treatment-uterine artery embolization! What is a vascular and interventional radiologist? Highly trained subspecialists skilled in both diagnostic imaging and technical catheter related procedures vascular and interventional radiology has been referred to as quotthe surgery of the 21st century. viagra uk no prescription Many women never even know they have them. http://aquabiota.com/qvg-57343/ Org uterone-fibriids. It's a safe forum where you can create or participate in support groups and discussions about health topics that interest you. taking viagra and drinking alcohol