NDHS-styret


Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) 2016-2018:

Kontor: Kalfarveien 79, 5018 Bergen, hvor sekretæren/redaktøren har kontortid daglig

recognizes the value of altering modifiable risk factorstreatment for ED in patients defined as high risk can viagra online.

.
Medlemskap: Kr 200/år for enkeltpersoner, kr 500/år for foreninger, skoler og lignende.
Betales inn til selskapets konto: 0530 21 12977.
Per utgangen av 2015 hadde selskapet 186 individuelle og 21 kollektive medlemmer.

Etter årsmøtet 2012 har NDHS følgende styre og øvrige tillitsverv:

Styret:
Leder: Signe S. Bekkvik, Auntrøa 1, 7560 Vikhammer. Mail: signebekkvik@gmail.com
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis

. Mail: tj-sand@online.no
Kasserer: Arvid Støyva, Walldens veg 2B, 7056 Ranheim
Varamedlemmer er: Jim Vold for lederen, Rune Anda for sekretær og Hans Erik Tofte for kassereren

Andre tillitsverv:
Revisor: Asle Georg Karlsen, vararevisor: Bengt Fredrik Fjellaker
Lovkomité: Helge Herland, Odd-Inge Schrøder, Tone-Britt Handberg
Valgkomité: Lorents Ness, May-Britt Nyløkken, Odd-Inge Schrøder

Medlemsbladet ”Nye Journal for Døve”
Bladet kommer ut i mars, juni, september og desember (hvert kvartal)
Redaktør: Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. tj-sand@online.no

Hjemmeside (website):  www.ndhs.no
Web-redaktør er Jim Vold, som kan kontaktes på mail: jimvold@online.no