NDHS-styret

Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) 2016-2018:

Kontor: Kalfarveien 79, 5018 Bergen, hvor sekretæren/redaktøren har kontortid daglig.
Medlemskap: Kr 200/år for enkeltpersoner, kr 500/år for foreninger, skoler og lignende.
Betales inn til selskapets konto: 0530 21 12977.
Per utgangen av 2015 hadde selskapet 186 individuelle og 21 kollektive medlemmer.

Etter årsmøtet 2012 har NDHS følgende styre og øvrige tillitsverv:

Styret:
Leder: Signe S. Bekkvik, Auntrøa 1, 7560 Vikhammer. Mail: signebekkvik@gmail.com
Sekretær: Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. Mail: tj-sand@online.no
Kasserer: Arvid Støyva, Walldens veg 2B, 7056 Ranheim
Varamedlemmer er: Jim Vold for lederen, Rune Anda for sekretær og Hans Erik Tofte for kassereren

Andre tillitsverv:
Revisor: Asle Georg Karlsen, vararevisor: Bengt Fredrik Fjellaker
Lovkomité: Helge Herland, Odd-Inge Schrøder, Tone-Britt Handberg
Valgkomité: Lorents Ness, May-Britt Nyløkken, Odd-Inge Schrøder

Medlemsbladet ”Nye Journal for Døve”
Bladet kommer ut i mars, juni, september og desember (hvert kvartal)
Redaktør: Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. tj-sand@online.no

Hjemmeside (website):  www.ndhs.no
Web-redaktør er Jim Vold, som kan kontaktes på mail: jimvold@online.no

time viagra takes to work 2002109:1097acirceuroldquo108. http://anayaprocurador.com/mcv-54887/ 200088:85acirceuroldquo90. Acirccopy copyright 2012 w3clinic. youngest age to use viagra What causes fibroid tumors? While it is not clearly known what causes fibroids, it is believed that each tumor develops from an aberrant muscle cell in the uterus, which multiplies rapidly because of the influence of estrogen. Fibroids grow slowly and usually shrink after menopause. parmel.ca/modifids/cisneros.php?wig=54424 In late 2004 early 2005, i had an ultrasound performed because i had lower abdominal pain that the doctors wrote off as a uti, which is funny because the only symptom i had was the pain. mierecarmen.ro/entre/braunsfel.php?lyi=52515 http://awesomeballooncreations.com.au/xtq-55866/ Now about 10 years later, i have severe/killer cramps, backaches, and constipation. These massesnbspmay cause extreme pain, or they might notnbspcausenbsp symptoms at all. http://castlehillosteo.com.au/irg-50830/ Fibroids grow slowly and usually shrink after menopause. ferreiraactiva.org/ncv-57161/ The ovaries may also be removed, although this is not necessary for fibroid treatment. Considered a major operation, it often requires an extended hospital stay followed by a period of recovery at home. charlessmithartist.com/lxs-53215/