Døvehistorie-seminaret i Tønsberg

Gruppebilde

Nasjonalt seminar i døvehistorisk arbeid

Tønsberg 12.-14. september 2014

Kurssted: Quality Hotel, Tønsberg, Ollebukta 3.
Arrangør: Vestfold Døveforening i samarbeid med NDHS.

DAGSPROGRAM:

Fredag 12. september:
Ankomst til hotellet på ettermiddagen.
Kl. 16,00: Åpning av seminaret. Velkomst og informasjon ved Signe Bekkvik og Jim Vold.
Kl. 16,30: Gudmund Eikli: ”Punktum for en gammel døveskole.”
Kl. 17,15: Jim Vold: ”Glimt fra 3. internasjonale konferanse om døvehistorie, 1997.”
Kl. 19,00: Middag på hotellet. Etter middagen ”identifisering” av gamle bilder.

Lørdag 13. september:
Kl. 09,30: Jon Martin Brauti: ”Utgiveren av ”Dövas Vän”, Tor Hj. Persson, hans norske døve kone og hennes store familie Braathen.”
Kl. 10,30: Thorbjørn Johan Sander: ”Døveprestene på Vestlandet fram til i dag.”
Kl. 12,00: Lunsj.
Kl. 13,30: Odd-Inge Schrøder: ”Fra historien om feriehjemmet på Nesodden.”
Kl. 14,30: Jim Vold: ”Hvordan man kan finne frem innen www.ndhs.no.”
Kl. 14.40: Vestfold Døveforenings historielaug: «Hva hendte i Vestfold før døveforening ble stiftet?»
Kl. 15,30: Thorbjørn Johan Sander: ”Elev på Skådalen i gamle dager, 1938-44.”
Kl. 19,00: Middag
.
Samvær med ”gammeldags underholdning”. (Husker du noen leker/konkurranser?)

Søndag 14. september:
Kl. 09,00: Årsmøte i NDHS i samsvar med vedtektene. (Åpent for alle NDHS-medlemmer, uansett om de er med på seminaret.)
Kl. 11,00: Døvehistorisk rundtur i Tønsberg.
Kl. 13,00: Lunsj og hjemreise.

Oslo Døvehistorielag sitt første årsmøte

Oslo Døvehistorielag innkaller til første ordinære årsmøte i Oslo Døveforening, Fagerborggt 12, spisesalen i 2.etg, torsdag 6.november kl 18.00. Alle medlemmer i Oslo Døveforening er automatisk medlem i historielaget.

Saksliste:
1. Innkalling
2. Valg av møteleder og referent
2. Saksliste
3. Godkjenning av loven for Oslo Døvehistorielag
4. Årsberetning
5. Årsregnskap
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg av nytt styre (leder,to styremedlemmer og varamedlem)
9. Valg av revisor med vararepresentant
10. Valg av valgkomite
11. Arbeidsprogram for kommende periode

Lovforslaget kan du få tak i www.odf.no eller her.

Døvehistorie i de nordiske landene

I dagene 17.-18. oktober arrangerte Norsk Døvehistorisk Selskap, med støtte fra Norges Døveforbund, et møte i Trondheim. Invitert var to representanter fra hvert av døvehistorieselskapene i Norden. Formålet var å finne ut hvordan døvehistoriske verdier blir tatt vare på, og hva som eventuelt trenges av tiltak for å trygge disse verdiene for framtidige generasjoner. Mer informasjon kan dere lese i det siste nummeret av Nye Journal for Døve (for tiden er det kun medlemmene får dette bladet tilsendt pr post).

IMG_9026 – kopio

Mange nye blader

Det er kommet mange nye blader, og de kommer hele tiden. Så dere må bare følge med.
Flere av bladene er ikke av det beste kvalitet, de blir skiftet ut når vi får bedre blader. Dere kan hjelpe til.

Video: Marta Ringsø hilste på Kronprins Olav i Holmestrand


Fra Vestfold (Nedre Gausen v/Jim Vold) ble det funnet en videobit fra 1952. Kronprins Olav var på besøk i forbindelse med Holmestrand by’s 200 års jubileum. Klikk her! Der kan du se at Marta Sygnestveit (Ringsø) hilste på Kronprins Olav!

Lederskifte i NDHS

Jon Martin Brauti ble som kjent gjenvalgt som leder på årsmøtet i september, for en ny to års periode. Senere har han funnet ut at hans situasjon blir vanskelig. Av helsemessige grunner og i samråd med familien har han bestemt seg for å trekke seg som leder fra nåværende årsskifte. De andre i styret aksepterer dette og takker ham for tiden han har ledet Norsk Døvehistorisk Selskap, fra høsten 2006 til nå. Han vil fortsette som et aktivt medlem, men på et friere grunnlag.
Styret har rekonstruert seg slik at varamedlem Signe Bekkvik rykker opp og vil fungere som leder fram til årsmøtet 2014.

Sekr.

Utrydningstruede Fortellinger

Tema i denne DVDen er døve menneskers fortellinger på norsk tegnspråk. Noen av disse fortellingene handler om skoletid, og om livet på internat. Andre fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid, familieliv og deltakelse i samfunnet i en tid da det ikke fantes en offentlig tolketjeneste.

En liten smakebit av DVDen.

Gjennom opptak av samtaler har målet med denne DVDen vært å fange og formidle tegnspråklige fortellinger før hendene stilner. Utviklet med støtte fra Extrastiftelsen.

Det er å få kjøpt på her.

Jon Martin gjenvalgt i DHI-styret!

I sommer var det som kjent internasjonal døvehistorie-konferanse i Toronto, Canada, og Jon Martin Brauti representerte Norge. Samtidig var det årsmøte i Deaf History International (DHI), hvor Jon Martin har sittet i styret i siste periode. Han ble gjenvalgt, og styret består nå av:Leder Peter Jackson, Storbritannia, nestleder Helmut Vogel, Tyskland, sekretær/kasserer Joan Naturale, USA, og styremedlemmene: Gordon Hay, Storbritannia, Jon Martin Brauti, Norge, Tomascz Swiderski, Polen, Bernard LeMaire, Belgia, og web-redaktør Corrie Tijsseling, Nederland (valgt av styret). – Svenske Tomas Hedberg var møteleder.Det ble opplyst at DHI i dag har 130 individuelle medlemmer, hvorav tre er norske, og syv kollektive. Dette høres ut som veldig lave tall. Over halvparten av de individuelle medlemmene bor i Nord-Amerika.Det ble vedtatt at neste konferanse skal holdes i 2015 i Skottland og så i 2018 i Australia.Det var en rolig konferanse med varierende foredrag, opplyser Jon Martin, og så var det noen spennende utflukter, til ishockey-museet, til TN Tower, en av verdens høyeste frittstående bygninger, og til Niagarafossen på grensen mellom USA og Canada.

Døve, Holocaust og Nazi-landet.

Du kan se på Youtube-filmen som handler om døve, Holocaust og Nazi-landet. Jochen Muhs er også med i filmen. Han hadde norgesturne i 2010 og fortalt om døve og 2. verdenskrig.

Det er også undervisningsmateriale for vgs om det samme temaet på denne urlen: http://www.erher.no/materiell/vgs-det-tredje-riket/source/index.html

« Forrige sideNeste side »