NDI-informasjon

Gjennom tidene har Norges Døveidrettsforbund gitt ut flere medlemsblader, deriblant «Døve-Idrett». Den ble utgitt for første gang i 1981. De ga også ut «Idrettsliv blant døve» og «NDI-informasjon». Her er også ulike sportsgrens blader. Her er det også årsbøker.

NDI-informasjon:
1997:
nr 8, nr 9, nr 10