Solgull

Frelsesarmeen ga ut blader for døve og blinde.

1930:
nr 1

1931:
nr 2, nr 3, nr 4

1932:
nr 7/8/9, nr 10/11/12

1933:
nr 1, nr 3/4

1934:
nr 1, nr 2, nr 4

1935: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1936: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1937: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1938: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1939:

1940:
nr 2, nr 3, nr 4

1941:
nr 2, nr 3, nr 4

1942:
nr 3, nr 4

1943:
nr 2, nr 3

1944: komplett
(Alt i ett)
nr 1/2, nr 3, nr 4

1945:
nr 1, nr 4

1946:
nr 1, nr 3, nr 4

1947: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1948: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1949: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1950: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4