Oslo ungdomsklubb

Døves Ungdomslaget i Oslo ga ut sitt medlemsblad «Døveposten». Første bladet kom ut i 1940. Senere kom det også «Ungdomsnytt» og noen andre.

Døveposten:
1940: komplett
nr 1

1941:
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

Ungdomsnytt:
1988:
nr 2

1989:
nr 2, nr 3

1990:
nr 1

ODUG-bladet:
1992:
nr påske

1993:
nr sommer

INFO (ODUG):
1993:
nr jul

1994:
nr februar, nr sommer

1995: komplett?
nr nyttår, nr vinter, nr påske, nr sommer, nr høst, nr jul