Døv-Sport

Oslo hadde flere ulike idrettsklubber gjennom årene.
Bladet «Døv-Sport» hørte til en sportsallianse med tre ulike klubber, som senere ble slått sammen til Døves Sportsklubb.

Døv-Sport:
1940: komplett
nr 1

1941:

1942:

1943:

1944:

1945:

1946:
nr 2, nr 3

1947:
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1948: komplett*
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8

1949:
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8

1950:
nr 1