Kontaktposten

Møre og Romsdal Døveforening sitt medlemsblad er «Kontaktposten». Det første nummeret kom ut i 1970.
Flere av bladene har uriktige siderekkefølger, manglende sider, så vi håper dere kan hjelpe oss med å skanne nye blader, eller kontakte oss.

1970: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1971: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1972: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1973: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1974: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1975:
nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1976: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1977: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1978:
nr 1, nr 2, nr 4

1979: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1980: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3

1981:
nr 1

1982:
nr 1

1983:
nr 1

1984:
nr 1

1985: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1986: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1987: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1988: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 2b, nr 3, nr 4

1989: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1990: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1991: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1992: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1993: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1994: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1995: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1996: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1997: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1998: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1999:

2000: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2001: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2002: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2003: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2004: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2005: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2006: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2007: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2008: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2009: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2010: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2011: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

2012: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2013: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4