Historiske materiale

I websiden NDHS.no vil det legge ut en god del materiale med tilknytning til døve i Norge. Det kreves dugnadsånd for å kunne finne, digitalisere stoff og legge dem ut her. Døve har stor glede av å kunne finne disse stoffene samlet på et sted. Dessuten vil noen benytte noen av stoffene til ulike formål som for eksempel forskning, foredrag, finne etter informasjon om enkelte personer og så videre.

Dersom du har noe å bidra til NDHS.no, setter NDHS pris på  at du digitalisere dem og sender til webredaktøren Jim Vold som vil etterhvert plassere dem på riktig sted her i NDHS.no.