Norges Døveforbund

Medlemsblad skapt av Norges Døveforbund:
Tegn og tale 1920 – 1968
Døves Tidsskrift 1968 –
Døves Jul

Andre materiell skapt av Norges Døveforbund:
NDF – landsmøte
NDF-årbok
NDF – diverse

Protokoll fra Nordiske Døvekongress / Døve Nordiske Kulturfestival var utarbeidet av: Norges Døveforbund, Sveriges Dövas Riksforbund, Danske Døves Landsforbund og Finlands Dövas Förbund.

Nordiske Døvekongress / Døves Nordiske Kulturfestival