Døvekirke

«Journal for Døve» hører egentlig ikke under Døvekirken. «De Døves Blad» kom etterpå, og da hørte det til Døvekirken.
Journal for Døve 1890 – 1894
De Døves Blad 1895 – 1991
Døves Blad 1991 –

Andre materiell som var knyttet til Døvekirken:
Døvekirke-kirkemøte
Døvekirke-diverse

Utgiver av De Døves Kristine Fellesskap:
Vi døve og Kristus

Døvemisjonen