Døve-idrett

Døve-idrett er medlemsblad som Norges Døve-Idrettsforbund hadde gitt ut. Første nr startet i 1981.

Døve-Idrett:
1981: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1982: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4/5