Viktige årstall i døvehistorien

24.11.1712 – Abbè de l’Èpèe ble født
10.04.1727 – Samuel Heinicke ble født i Weissenfels, Tyskland Grunnlegger av talemetoden
18.02.1796 – Andreas Christian Møller ble født (første norske døve døvelærer)

17.04.1807 – Nordens første døveskole ble opprettet, i København
06.04.1815 – Fredrik Glad Balchen ble født i Bergen.
01.04.1825 – Norges første døveskole ble opprettet: Throndhjem Døvstumme-Institut
01.04.1825 – Andreas Chr. Møller ble den første døve døvelærer
15.10.1850 – Bergen Døvstummeinstitutt ble opprettet
02.12.1850 – Christianssands Døvstumme-institutt ble opprettet
03.02.1851 – Lars A. Havstad ble født (første døve norske student)
13.02.1852 – Lars M. Larsen ble født (stiftet Bergen Døvstummeforening)
19.02.1862 – Conrad Svendsen ble født (første norske døveprest)
17.11.1878 – Stiftet: Oslo Døveforening
30.05.1880 – Stiftet: Bergen Døvesenter
01.07.1881 – Rosings taleskole for døvstumme ble opprettet i Oslo
15.04.1882 – Hamar Døvstummeinstitutt ble opprettet
03.11.1892 – Oslo Døves Sportsklubb stiftet
01.07.1895 – Conrad Svendsen ble døveprest i full stilling (for hele landet)
12.05.1898 – Amatørastronom Olaf Hassel ble født
30.10.1898 – Stiftet: Trondheim Døveforening

09.12.1900 – Stiftet: Stavanger Døveforening
26.11.1901 – Døvblinde Ellen Kvia ble født
13.10.1902 – Døves Kvinneklubb i Bergen ble stiftet
17.01.1905 – Stiftet: Harstad og omegn Døveforening
29.10.1905 – Bergen Døves Idrettsklubb ble stiftet
30.12.1906 – Stiftet: Tromsø Døveforening
16.02.1908 – Trondheim Døves Idrettslag ble stiftet
10.10.1908 – Stiftet: Kristiansand Døveforening
05.11.1911 – Første transkontinentale flygning over USA. Piloten: Calbraith Perry Rodgers 1, 2
20.01.1912 – Stiftet: Salten Døveforening
31.05.1914 – Stiftet: Vestfold Døveforening
14.01.1917 – Frelsesarmeen begynte sitt arbeid blant døve i Norge
18.05.1918 – Norges Døveforbund (Norske Døves Landsforbund) ble stiftet
09.07.1920 – Norges Døveforbunds første landsmøte, i Bergen
13.02.1921 – Stiftet: Telemark Døveforening
07.01.1922 – Stiftet: Nord-Trøndelag Døveforening
27.11.1922 – Stiftet: Aust-Agder Døveforening
24.05.1924 – Stiftet: Møre og Romsdal Døveforening
08.08.1925 – Norges Døve-Idrettsforbund ble stiftet
30.12.1926 – Stiftet: Hedmark Døveforening
15.07.1928 – Stiftet: Østfold Døveforening
20.02.1932 – Stiftet: Drammen Døveforening
01.07.1935 – Stiftet: Helgeland Døveforening
04.10.1934 – Stavanger Døves Idrettsforening ble stiftet
16.04.1939 – Olaf Hassel oppdaget en komet
03.08.1941 – Drammen Døveforenings feriehjem ble innviet
15.04.1942 – Yrkesskolen for døve gutter ble innviet
18.01.1947 – Stiftet: Haugaland Døveforening

12.08.1951 – Nonneseter kapell i Bergen ble vigslet til Døvekirke
19.09.1951 – Døves Verdensforbund (WFD) ble stiftet
11.11.1951 – Stiftet: Sandnes Døveforening
25.06.1955 – Stiftet: Narvik og omegn Døveforening
24.09.1959 – Døves Dag ble for første gang feiret i Norge
07.03.1960 – Olaf Hassel oppdaget en nova
15.08.1965 – Drammen Døves Sportsklubb opprettet
23.03.1974 – Ål folkehøyskole ble innviet
27.01.1976 – Porsgrunn Døves Sport opprettet
01.01.1977 – Norske Døves Landsforbund skiftet navn til Norges Døveforbund
14.11.1977 – Det første døvetolkkurset startet
25.10.1980 – Stiftet: Romerike og omegn Døveforening
06.12.1981 – Stiftet: Oppland Døveforening
18.03.1983 – Sportsgruppen i Hallingdal Døveforening ble opprettet
24.03.1983 – Stiftet: Hallingdal Døveforening
29.11.1985 – Døves Video ble egen stiftelse
06.12.1986 – Stiftet: Sunnhordland Døveforening
24.03.1987 – Stiftet: Ringerike og omegn Døveforening
02.02.1990 – Norsk Døvehistorisk Selskap ble opprettet
31.01.1991 – Haugaland Døveforenings Sportsavdeling opprettet
08.05.1991 – Møllerbysten ble avduket
29.08.1991 – Møller skole ble innviet
16.10.1991 – Stord Døves Sportsklubb ble opprettet
08.05.1993 – Vestfold Døves Sportsgruppe opprettet
22.05.1996 – Stiftet: Sogn og Fjordane Døveforening

08.07.2002 – Deaf Way II startet i Washington, USA (til 13.07)