Fremskridt – Freidig

Oslo Døveforening hadde flere medlemsblader gjennom årene. Først var det «Fremskridt», men postvesenet nedla forbud å bruke det navnet da det allerede fantes et blad med samme navn, så ble det «Freidig». Idag har de «SeHer».

Fremskridt:
1907:
nr 1

Freidig:
1908: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12