Kurs/Seminar

Informasjon om kurs/seminar som NDHS hadde ansvar for eller samarbeidet med organisasjoner.

2016
Seminaret i Stavanger, 2.-4. september
Program

2014
Seminaret i Tønsberg, 12.-14. september
Program
Bilde

2013
Nordisk møte i Trondheim om Døvehistorie i de nordiske landene, 17. – 18. oktober
Bildet av representantene

2012
Urban Meschs foredragsturne:
26. april – Bergen døveforening
1. mai – Stavanger døveforening
2. mai – Vestfold døveforening
3. mai – Oslo døveforening
5. mai – Trondheim døveforening

Seminaret i Oslo, 28.-30. september
Program

2011
Douglas Bahls foredragsturne:
3. mars – Møller døveskole og Trondheim døveforening
25. mars – Telemark døveforening
26. mars – Vestfold døveforening
31. mars – Bergen døveforening
1. april – Hunstad døveskole
14. april – Stavanger døveforening
16. april – Kristiansand døveforening
5. mai – Oslo døveforening
19. mai – Tromsø døveforening

Seminaret «Hvordan ta vare på lokal og nasjonal døvehistorie?» i Oslo, 4.-6. november

2010
Jochen Muhs foredragsturne:
27. mai – Oslo Døveforening
28. mai – Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og Hallingdal Døveforening
29. mai – Bergen Døvesenter
1. juni – Trondheim Døveforening

John Alexander Hays foredragsturne :
27. mai – Oslo Døveforening
29. mai – Hallingdal Døveforening og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
31. mai – Stavanger Døveforening
1. juni – Trondheim Døveforening – Foredrag (Trenger Powerpoint-program)

Seminaret i Trondheim, 10.-12. september
Program
Bilder

2009
Arkivering og bevaring-kurs i Sandefjord, 20.-21. april
Informasjon

2008
Seminaret i Kristiansand, 26.-28. september
Program
Kurs i bevaring og arkivering i Ål, 9.-11. juni
Informasjon

2007
Kurset i bevaring og arkivering i Ål, 10.-12. september
Bilde

2006
Kurs i døvehistorie i Tromsø, 25.-27. august

2005
Kurs i slektsgransking og døvehistorie i Ål, 6.-12. juni

2004
Kurs i Ålesund, 28.-30. mai:
Program

2003
Kurset i Trondheim, 11.-13. april
Seminaret i Trondheim, 24.-25. april

2002
Døvehistorie-kurs i Bergen, 30. aug.- 1. sept.

2001
Kurset med «historiske vandring» i Oslo, 25.-27. mai
Bilder fra kurset

2000
Historiekurs i Trondheim, 12.-14. mai

1999

1998
Døvehistorisk kurs i Bergen, 12.-14. juni

1997
Den tredje internasjonale konferanse om døvehistorie (DHI) i Trondheim, 10.-14. september

1996
Døvehistorie og slektsarbeid i Oslo, 19.-21. april

1995

1994
Kurs «Hvordan bygger vi opp et døvehistorisk museum og bibliotek?» i Trondheim, 14.-16 oktober

1993
Ingen

1992
Kurset i døvehistorisk arbeid i Hamar, 7.-9. juli
Den døvehistoriske vandring i Oslo, 15. november

1991
Kurs i arbeid med døvehistorie med «historisk» vandring til døvehistoriske bygninger, steder og graver i Trondheim, Oslo og Bergen

1990