Bjørkeriset

Bjørkåsen videregåendeskole for døve: Bjørkeriset:

1983:
nr 2