Vi døve og Kristus

Bladet ble utgitt for første gang i 1974.

1974: komplett*
nr 1

1975:
nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6

1976:
nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1977: komplett*
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

1978:
nr 1, nr 2, nr 3, nr 5

1979:
nr 1

1980:

1981: komplett*
nr 1

1982:
nr 2

1983: komplett*
nr 1, nr 2

1984: komplett*
nr 1, nr 2