Nordiske Døvekongress / Døves Nordiske Kulturfestival

Nordiske døvekongress ble opprettet i 1907, etter et forslag fra dansken Carl Becker.
Det skulle ha vært en kongress i Stockholm i 1939. Det svenske forbundet kunngjorde at arrangementet skulle flyttes til 1940, men pga. andre verdenskrig ble det ingen kongress før i 1947.
Kongressen ble gjennomført 12 ganger frem mot den siste kongressen i Åbo, Finland i 1974 før den ble endret til Døves Nordiske Kulturfestival som startet i Ålborg, Danmark i 1978.

Historikk om Nordiske Døvekongress:
Nr 1 – 1907 – 18.-22. august: København, Danmark
Nr 2 – 1912 – 4.-7. august: Stockholm, Sverige – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark
Nr 3 – 1924 – 27.-31. juli: Trondheim, Norge
Nr 4 – 1929 – 8.-11. august: Helsingfors, Finland
Nr 5 – 1934 – 23.-26. juli: København, Danmark – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark
Nr 6 – 1947 – 31. juli-2. august: Stockholm, Sverige – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark
Nr 7 – 1952 – 28. juli-1. august: Oslo, Norge
Nr 8 – 1955 – 27.-31. juli: Helsingfors, Finland
Nr 9 – 1960 – 8.-11. august: København, Danmark – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark
Nr 10 – 1965 – 26.-30. juli: Bergen, Norge
Nr 11 – 1970 – 10.-14. august: Ørebro, Sverige
Nr 12 – 1974 – 14.-19. juni: Åbo i Finland

Døves Nordiske Kulturfestival:
Nr 13 – 1978 – 24.-28. juli: Ålborg, Danmark – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark
Nr 14 – 1982 – 26.-30. juli: Lillehammer, Norge
Nr 15 – 1986 – 1.-5. juli: Reykjavik, Island
Nr 16 – 1990 – 23.-28
. juli: Leksand, Sverige
Nr 17 – 1994 – 4.-8. juli: Helsinki, Finland
Nr 18 – 1998 – 5.-9. juli: Bornholm, Danmark
Nr 19 – 2002 – 23.-28. juni: Ål, Norge
Nr 20 – 2006 – 10.-16. juli: Akureyri, Island
Nr 21 – 2010 – 28. juni – 3. juli: Stockholm, Sverige
Nr 22 – 2014 – 20. juli – 2. august: Åbo (Turku), Finland
Nr 23 – 2018 – 2.-5. august: København, Danmark