Om NDHS

Det første styret, i 1990

Hva er Norsk Døvehistorisk Selskap?
Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) ble opprettet 2. februar 1990 av Norges Døveforbund og forbundets enheter. Formålet var først og fremst å arbeide for å gjøre norsk døvehistorie kjent blant døve og de som arbeider blant døve, men også generelt i samfunnet. Det ble utarbeidet vedtekter for selskapet (se linken Vedtekter) og valgt styre. Siden er det holdt årsmøte, kombinert med døvehistorisk seminar, hvert annet år. Selskapet har samarbeidet om opprettelse av døvemuseum i Trondheim, holdt kurs, samlet materiale og bl.a. stimulert til foredrag om døvehistoriske tema omkring i døveforeninger o.a.

Styret
Styret for NDHS for perioden 2014-2016 består av: Leder Signe S. Bekkvik, Arnestadveien 1, 1390 Vollan. (email: signebekkvik@gmail.com. Sekretær Thorbjørn Johan Sander, Bergen, og kasserer Arvid Støyva, Trondheim. (Se linken Styret.)


Medlemsblad
I desember 1991 tok selskapet et stort skritt: Da ble første nummer av medlemsbladet ”Nye Journal for Døve” utgitt. I 1992 og 1993 kom bladet ut tre ganger i året. Fra og med 1994 har bladet kommet ut hvert kvartal. Det er på 8 sider i A-4-format og inneholder allsidig døvehistorisk stoff, stort sett fra Norge, men også en del fra andre land. Bladet er blitt meget populært. Man kan ikke abonnere på bladet. De som ønsker bladet må melde seg som medlem i NDHS, og bladet sendes da hvert kvartal. (Medlemmer vil få adgang til medlemsbladet på hjemmesiden ved bruk av passord.)

Kontor
NDHS har opprettet eget kontor, som holder til i Kalfarveien 79, 5018 Bergen (i Bergen Døvesenter), 2. etasje. Kontoret er vanligvis åpent hver mandag-fredag kl. 08,30-14,30, og for tiden er kontoret betjent av Thorbjørn Johan Sander, som er selskapets sekretær og redaktør for medlemsbladet. Dette er altså besøks-adressen. Av praktiske grunner har selskapet post-adresse: Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis.
Kontoret fører medlemsregisteret og ekspederer medlemsbladet.
På kontoret er et stort utvalg av bøker (”døve-litteratur”), en omfattende litteraturliste, og innbundne ”døveblad” (ikke til utlån, men mulig å sitte og se gjennom). Det er et begrenset ”døvearkiv”, også et begrenset billedarkiv
. Alle papirutgavene av Nye Journal for Døve (hvorav en del er innbundet og kan fås kjøpt).
De fleste som kontakter NDHS-kontoret bruker email: tj-sand@online.no med spørsmål knyttet til medlemskap og døvehistorie. Det er mulig å få alminnelige opplysninger fra register over hørselshemmede og register over ”viktige” hørende personer i døvemiljøet.

Hvordan bli medlem?
Alle som er interessert i døvehistorie kan bli medlem – døve og hørende – vi har ingen begrensning. Innmelding er meget enkelt å ordne. Vi skiller bare mellom personlig medlemskap (enkelt-personer), som betaler kr 200,- per år, og kollektivt medlemskap (foreninger, skoler og lignende) som betaler kr 500,- per år. Innbetaling skjer til Norsk Døvehistorisk Selskap, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. Bankgiro: 0530 21 12977. Når kontingenten er mottatt, trer medlemskapet i kraft. – Innkrevingen av kontingenten foregår vanligvis sammen med utsendelsen av medlemsbladet for juni, men nye medlemmer kan melde seg inn når som helst, og kan da få ettersendt blad som er utkommet tidligere det året.
NDHS har for tiden rundt 200 personlige og 20 kollektive medlemmer, og blir omtalt som verdens største døvehistoriske selskap!

Hjemmesiden (web-siden)
NDHS har oppnevnt en web-komité, som består av: Jim Vold, Rune Anda og Thorbjørn Johan Sander. Jim Vold er redaktør for NDHS-hjemmesiden. Har du opplysninger, ønsker eller kommentarer, så send disse til ham, adr: jimvold@online.no.