Journal for døve

«Journal for døve» kom ut første gang i desember 1890, og utgiverne var tre døve menn, typograf Christian Bjørnstad (1863-1891), malermester Axel Fleischer og kjøpmann Carl Werner (1854-1903) Etter Bjørnstads død 1891 overtok kobberstikker Ragnar Ziener. I 1894 het bladet fortsatt «Journal for Døve», men med undertittel «De Døves Blad». I 1896 het det «De Døves Blad» og var utgitt av Døvekirken.

1890: komplett
nr prøvenummer

1891: komplett
(Alt i ett)
nr 1/2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

1892: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1893: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6/7, nr 8/9, nr 10, nr 11, nr 12

1894: komplett
(Alt i ett)
nr 1, nr 2/3, nr 4, nr 5, nr 6/7, nr 8/9, nr 10/11, nr 12

Fortsettes under «De Døves Blad»