Bli medlem

Alle som er interessert i døvehistorie kan bli medlem – døve og hørende – vi har ingen begrensning.

Innmelding er meget enkelt å ordne. Vi skiller bare mellom personlig medlemskap (enkelt-personer), som betaler kr 200,- per år, og kollektivt medlemskap (foreninger, skoler og lignende) som betaler kr 500,- per år. Send også e-post til ndhs.leder@gmail.com

Innbetaling skjer til Norsk Døvehistorisk Selskap, Nedre Flatåsveg 248, 8099 Flatåsen. Bankgiro: 0530 21 12977.

Når kontingenten er mottatt, trer medlemskapet i kraft. – Innkrevingen av kontingenten foregår vanligvis sammen med utsendelsen av medlemsbladet for juni, men nye medlemmer kan melde seg inn når som helst, og kan da få ettersendt blad som er utkommet tidligere det året.