Litteraturliste

Bøker som inneholder om døve. Noen av dem er lenket til enkelte nettsider, f.eks www.nb.no, www.dovemuseum.no osv. Kjenner dere flere bøker som må være på listen, send en epost til jimvold@online.no

Døveorganisasjoner

Skoler for døve/tunghørte

Undersøkelser/skoleundervisning av døve

Andre institusjoner for døve

Biografi

Andre

Utlandet

  • Abbé de L’Épée og hans verk – oversatt fra fransk av Kirsti Paulsen – 1989