Prosjekt

Ulike prosjekt som er i planlegging eller under arbeid:

Skanning av blad:
– Journal for Døve (gjøres av Jim Vold) (fullført)
– De Døves Blad (gjøres av Jim Vold)
– Døves Blad (gjøres av Jim Vold)
– Tegn og Tale (gjøres av Jim Vold) (rundt 50% fullført)
– Døves Tidsskrift (gjøres av Jim Vold) (rundt 40% fullført)
– Nye Journal for Døve (gjøres av Jim Vold)

Bøker under arbeid:
– Vestfold Døveforenings 100 års jubileumsbok (gjøres av VDF)
– NDHS-jubileumsbok ved komité: Signe Bekkvik, Odd-Inge Schrøder og Thorbjørn Johan Sander
– Døves utvandring fra Norge til Nord-Amerika (gjøres av Jon Martin Brauti)
– Boken om Nedre Gausen skole – 1881 til 2014 (gjøres lokalt)

Andre prosjektarbeid:
– Døve personer fra folketelling gjennom 1800-århundre (flere personer jobber på hver sine måter)