Alm skole

Alm skole for døve hadde bladet «Almposten», som er laget av elevene selv.

1964:
April – Juni

1965:
Januar – Mars, September – Desember

1966: komplett
(Alt i ett)
Januar – April, April – Juni, September – Desember

1967:
Januar – Mars, April – Juni

1968: komplett*
(Alt i ett)
Januar – Mars, April – Juni, September – Desember

1969:
Januar – Mars, April – Juni