Foredrag

Liste over foredragene:

Georg Bjerkli/Eli Raanes
– «Utvikling av gester og tegn i en familie i Nord-Norge på 1950-tallet» – Har filmopptak

Hanne Kvitvær
– «Historien om «Døves Hus» i Stavanger.» – Har filmopptak

Jim Vold
– «Historien om Nedre Gausen skole»
– «Hva hendte i Vestfold før døveforeningen ble stiftet?» (sammen med Mette Zeiffert) – Har filmopptak
– «Fra bestyrerinde på Lille Bloksbjerg til rektor på Nedre Gausen» – Har filmopptak

Jon Martin Brauti
– “Folkevandring fra England til døveøya Martha’s Vineyard i Nord-Amerika på 1600-tallet”
– “Døves utvandring fra Norge til Nord-Amerika i perioden av 1825-1955”
– “Matthias Stoltenberg – døv norsk kunstmaler”
– “Ragnhild Kåta – døvblind norsk pionér”
– “Jorda rundt med 4 døve nordmenn i et år -1988-1989”
– “Den døve norsk-amerikaneren, Lars Michael Larson – grunnlegger av døveskolen i Santa Fe, New Mexico og delstatens døveforbund i Wisconsin
. Han var også med på å opprette amerikansk døveforbund (NAD – National Association of the Deaf) i Washington, D.C.” (ps. ikke aktuelt før høsten 2012)
– «Utgiveren av «Dövas Vän», Tor Hj. Persson, hans norske døve kone og hennes store døvefamilie Braathen» – Har filmopptak
– «Den berømte døve skøyteløperen Carl Werner» – Har filmopptak
Interesserte kan kontakte Jon Martin Brauti, jmbrauti@al.fhs.no

Odd-Inge Schröder
– «Erik O. Strangestad»
– «Lars Havstad»
– «Journal for døve 1890-1894» (om synspunkter på tegnspråk og døveundervisning, noe som forteller oss om holdninger til døve i gamle dager)
– «Døves humor»
– «Fra historien om Oslo Døveforenings feriehjem på Nesodden» – Har filmopptak

Rune Anda
– «Olaf Hassel og hans oppdagelser på stjernehimmelen»
– «Afrika-turen med 3 døve reisende i 1980»
– «Olaf Hassel, norsk døv med sitt navn på stjernehimmelen» – Har filmopptak
Interesserte kan kontakte Rune Anda, post@andata.no.

Thorbjørn Johan Sander
– ”Helbredelse av døvhet gjennom tidene”
– ”Døve i arbeidslivet gjennom tidene”
– ”Vi som ikke hørte flyalarmen” (Døve under krig og okkupasjon.)
– ”Myter om døve og døvhet” fra Oldtiden til i dag.
– ”Positive sider ved hørselshemning”
– ”Våre eldste døveskolers historie”
– ”Andreas Chr. Møller, døv norsk pionér”
– ”Mathias Stoltenberg, døv norsk kunstmaler”
– ”CI-utviklingen i Norge”
– ”Tegn/tegnspråk i Norge/Norden gjennom tidene”
– «Elev på Skådalen i gamle dager, 1938-1944» – Har filmopptak
– «Døveprestene på Vestlandet fram til i dag» – Har filmopptak
– «Den døve tegneren i Stavanger Aftenblad.» – Har filmopptak
– «Vår kamp for Norsk Døvemuseum» – Har filmopptak
Interesserte kan kontakte Th. J. Sander, tj-sand@online.no.