Tegn og Tale

et ble utgitt et prøvenummer til Norske Døves Landsforbunds landsmøte i 1920. Landsmøtet bestemte at bladet skulle sendes ut fra NDL under navnet «Tegn og tale». I oktober 1920 kom bladet med sitt første ordinære nummer.

I 1940 kom bladet ut bare 3 ganger pga store økonomiske vanskeligheter.

Bladet skiftet navn fra «Tegn og Tale» til «Døves Tidsskrift» i høsten 1968.

1920: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1921: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11

1922: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1923: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13

1924: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9a, nr 9b, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14

1925: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16

1926: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14

1927: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1928: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5a, nr 5b, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13

1929: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8/9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14

1930: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10/11, nr 12

1931: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10

1932: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6/7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1933: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6/7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13

1934: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5/6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1935: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10

1936: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10

1937: komplett
nr 1, nr 2/3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9/10

1938: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

1939: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7

1940: komplett
nr 1, nr 2, nr 3

1941: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10

1942: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10

1943: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10

1944: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10
nr 6 tilleggsblad
nr 8 tilleggsblad
nr 10 tilleggsblad

1945: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9
nr 1 tilleggsblad
nr 2 tilleggsblad
nr 3 tilleggsblad
nr 4 tilleggsblad
nr 5 tilleggsblad
nr 6 tilleggsblad
nr 7 tilleggsblad
nr 8 tilleggsblad

1946: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9/10, nr 11, nr 12

1947: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr Jul

1948: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr Jul
nr 7 tilleggsblad: Program og Beretning for landsmøte

1949: komplett
nr 1, nr 2, nr 3/4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1950: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1951: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12

1952: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11/12

1953: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1954: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13/14, nr 15/16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23/24

1955: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7/8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13/14, nr 15/16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23/24

1956: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1957: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 22, nr 23
nr 4 tilleggsblad

1958: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1959: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1960: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1961: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1962: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1963: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1964: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1965: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1966: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1967: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14, nr 15, nr 16, nr 17, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21

1968: komplett
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 14

Fortsettes under «Døves Tidsskrift»