NDHS-styret

Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) for år 2018-2020 (forlenget til år 2022 pga. koronapandemien):

Styret:
Leder: Jim Vold, Paulines vei 15b, 3244 Sandefjord. Mail: jimvold@online.no
Sekretær: Eli Raanes
Kasserer: Arvid Støyva

Personlig vara for leder: Jim Vold overtok etter Signe S. Bekkvikk (etter en avtale fra årsmøte 2018)
Personlig vara for sekretær: Thorbjørn Johan Sander
Personlig vara for kasserer: Hans Erik Tofte

Andre verv:
Revisor: Asle Georg Karlsen, vararevisor: Bengt Fredrik Fjellaker.
Lovkomité: Tone-Britt Handberg, Helge Herland og Odd-Inge Schrøder.
Valgkomité: Hanne B. Kvitvær, Marit Gjedrem og Geir Åge Sinnes.

Medlemsbladet ”Nye Journal for Døve”
Bladet kommer ut i mars, juni, september og desember (hvert kvartal)
Redaktør: Thorbjørn Johan Sander, Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis. tj-sand@online.no

Hjemmeside (website):  www.ndhs.no
Web-redaktør er Jim Vold, som kan kontaktes på mail: jimvold@online.no