NDHS-styret

Norsk Døvehistorisk Selskap (NDHS) for år 2022-2025:

Styret:
Leder: Trine S. Austbø, Etterstadsletta 15A, 0660 Oslo. E-post: ndhs.leder@gmail.com
Sekretær: Jim Vold
Kasserer: Arvid Støyva

Personlig vara for leder: Heidi Kristin Oversen
Personlig vara for sekretær: Geir Brodal
Personlig vara for kasserer: Ingen

Andre verv:
Revisor: Asle Georg Karlsen, vararevisor: Bengt Fredrik Fjellaker.
Lovkomité: Tone-Britt Handberg, Helge Herland og Odd-Inge Schrøder.
Valgkomité: Hanne B. Kvitvær, Marit Gjedrem og Geir Åge Sinnes.

Medlemsbladet ”Nye Journal for Døve”
Bladet kommer ut i mars, juni, september og desember (hvert kvartal)
Redaktør: Beryl K. Ramvik. E-post: ndhs.blad@gmail.com

Hjemmeside (website):  www.ndhs.no
Web-redaktør er Jim Vold, som kan kontaktes på mail: jimvold@online.no