Styrene siden 1990

2022
18. september – 16. årsmøte
leder: Trine Simonsen Austbø
vara: Heidi Kristin Ovesen
Jim Vold
vara: Geir Brodal
Ivar Larsen
vara: Arvid Støyva

2018
23. september – 15. årsmøte
leder: Signe Bekkvik (fram til og med sommer 2019)
vara: Jim Vold (fra sommer 2009)
Eli Raanes
vara: Thorbjørn Johan Sander
Arvid Støyva
vara: Hans Erik Tofte

2016
4. september – 14. årsmøte
leder: Signe Bekkvik
vara: Jim Vold
Thorbjørn Johan Sander
vara: Rune Anda
Arvid Støyva
vara: Hans Erik Tofte

2014
14. september – 13. årsmøte
leder: Signe Bekkvik
vara: Jim Vold
Thorbjørn Johan Sander
vara: Rune Anda
Arvid Støyva
vara: Hans Erik Tofte

2012
30. september – 12. årsmøte
leder: Jon Martin Brauti
vara: Jim Vold
Thorbjørn Johan Sander
vara: Signe Bekkvik
Arvid Støyva
vara: Hans Erik Tofte

2010
12. september – 11. årsmøte
leder: Jon Martin Brauti
vara: Jim Vold
Thorbjørn Johan Sander
vara: Signe Bekkvik
Arvid Støyva
vara: Karl Fredrik Robertsen

2008
28. september – 10. årsmøte
leder: Jon Martin Brauti
vara: Rune Anda
Trine Simonsen Austbø (fram til og med 30. juni 2009)
Thorbjørn Johan Sander (fra 1. juli 2009)
vara: Karl Fredrik Robertsen
Astrid Torunn Bø (fram til og med 30. juni 2009)
Arvid Støyva (fra 1. juli 2009)
vara: Arvid Støyva (fram til og med 30. juni 2009)

2006
27. august – 9. årsmøte
leder: Jon Martin Brauti
vara: Øyvind Madsen
Trine Simonsen Austbø
vara: Joe Murray
Astrid Torunn Bø
vara: Rune Anda

2004
30. mai – 8. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Trine Simonsen Austbø
Geir Brodal
vara: Bogumila Schrøder
Lorents Ness
vara: Torfinn Edvin Trondsen

2002
1. september – 7. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Trine Simonsen Austbø
Geir Brodal
vara: Bogumila Schrøder
Torfinn Edvin Trondsen
vara: Lorents Ness

2000
14. mai – 6. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Nils Johan Bjørø
Geir Brodal
vara: Bogumila Schrøder
Torfinn Edvin Trondsen
vara: Lorents Ness

1998
20. april – 5. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Nils Johan Bjørø
Geir Brodal
vara: Åge Lauritzen
Torfinn Edvin Trondsen
vara: Gøsta Rougnø

1996
20. april – 4. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Nils Johan Bjørø
Karin Tanø
vara: Geir Brodal
Ottar Smørholm
vara: Gøsta Rougnø

1994
6. mai – 3. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Nils Johan Bjørø
Per Ove Nybråten
vara: Anne Oddveig Folland
Karin Tanø
vara: Geir Brodal

1992
8. juli – 2. årsmøte
leder: Thorbjørn Johan Sander
vara: Norunn Kalvenes
Per Ove Nybråten
vara: Aase Lyngvær Hansen
Karin Tanø
vara: Anne Oddveig Folland

1990
8. september – 1. årsmøte
Thorbjørn Johan Sander
vara: Norunn Kalvenes
Odd Inge Schrøder
vara: Anne Oddveig Folland
Aase Lyngvær Hansen
vara: Per Ove Nybråten

2. februar – interimstyre:
Odd Inge Schrøder
Per Ove Nybråten
Thorbjørn Johan Sander