Nasjonalt seminar i døvehistorie

I Stavanger 2.-4. september 2016

Kurssted: Stavanger Døvesenter, Saudagaten 11.
Overnatting på Park Inn Hotell, Lagårdsveien 61, 4002 Stavanger
Arrangør: Norges Døveforbund Stavanger, i samarbeid med Norsk Døvehistorisk Selskap.

Dagsprogram:
Fredag 2. september:
Ankomst til hotellet om ettermiddagen, innsjekking. Over til døvesenteret:
Kl. 16,00: Velkomst. Praktiske opplysninger. Åpning v/ NDHS-leder Signe S. Bekkvik.
Kl. 16,30: Hanne Berge Kvitvær: «Historien om «Døves Hus» i Stavanger.»
Kl. 17,30: Thorbjørn J. Sander: «Den døve tegneren i Stavanger Aftenblad.»
Kl. 19,00: Middag i døvesenteret, deretter sosialt samvær.

Lørdag 3. september:
Kl. 09,30: Jim Vold: «Fra bestyrerinde på Lille Bloksbjerg til rektor på Nedre Gausen.»
Kl. 10,30: Georg Bjerkli/Eli Raanes: «Utvikling av gester og tegn i en familie i Nord-Norge på 1950-tallet.»
Kl. 12,00: Lunsj på stedet.
Kl. 13,30: Rune Anda: «Olaf Hassel, norsk døv med sitt navn på stjernehimmelen.»
Kl. 14,30: Jon Martin Brauti: «Den berømte døve skøyteløperen Carl Werner.»
Kl. 15,30: Thorbjørn J. Sander: «Vår kamp for Norsk Døvemuseum.»
Kl. 16,30: Rune Anda: «Skal vi la døvehistorien bli glemt?» Innledning til diskusjon,
Kl, 19,00: Festmiddag. Etter middagen sosialt samvær med mimring om gamle dager og gammeldags underholdning.

Søndag 4. september:
Kl. 09,30: Årsmøte i Norsk Døvehistorisk Selskap (åpent for alle NDHS-medlemmer, også de som ikke er med på seminaret) ifølge vedtektene.
Årsmelding og regnskap for siste to år, og valg for perioden 2016-18.
Kl. 11,30: Døvehistorisk vandring.
Kl. 13,00: Lunsj i døvesenteret, og hjemreise.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Olaf Hassel – oppdaget komet i 1939 og nova i 1960

Historiesamling om en døv amatørastronom
født på bondegården Store Hassel i Øvre Sandsvær nær Kongsberg.
Olaf Hassel (1898-1972)

«Atter en gang har Olaf Hassel skrevet sitt navn med ildskrift på himmelen! Atter en gang har Olaf Hassels navn fløyet på eterens vinger verden over. Det er bare pussig at han selv ikke kan høre det. Olaf Hassel er en av våre, han er døv».
Redaktør Finn Johansen, Tegn og Tale nr. 8/1960

Olaf Hassel (12.05.1898-15.08.1972)

https://www.youtube.com/watch?v=r8hF05ExZLo&feature=youtu.be

Jupiter og dets måners omløp, laget av Olaf Hassel ca 1930. (Digitalisert fra 9,5 mm film)
I brev til Rune Anda fra Olaf Hassel datert 25. mai 1971 skrev han følgende:
«For nærmere 40 år siden opptok jeg alene uten assistanse små kinofilmer av planeters forbigang i kikkertens synsfelt og Jupiter med drabanter i omløp med forskjellige omløpstider i overenstemmelse med virkeligheten. En skuffelse for meg var at Jupiterskiven var litt for lyssvak. I begynnelsen av filmen var det vellykket opptagelse av meg som stjernekikker, som rettet kikkerten mot Venus mens det mørknet. Ved snortrekkeri med begge hender sveivet jeg pastor Bonnevie-Svendsens utlånte 9.5 mm Pathé Baby – kamera bak meg! Filmen er nå gammel og råten og ubrukelig. I forløpne år har jeg ofte tenkt på mulig fornyelse av min astronomifilm i fremtiden.»

Det er mulig filmen vi fikk etter hans død ikke hadde alt han skrev her (f.eks. Venus).
Denne manuelle fremviseren brukte han, som Rune fikk arvet etter hans død, og som nå er i Døvemuseum i Trondheim: http://www.andata.no/hassel/Fremviser.htm
Kommentar om filmen fra redaktør Trond Erik Hillestad, Norsk Astronomisk Selskap:

Hei Rune, takk for tipset. En utrolig film!
Jeg formoder at det er en slags simulering, Hassel sier det vel også indirekte. Ta f.eks. månen Io. Den kan følges gjennom hele omløpet, i flere omløp. Den har en omløpstid på 1,8 dager, noe som tilsier at det må ha vært mørketid der han sto. Også Callisto med sine 16,7 dager kan følges kontinuerlig, noe som neppe er mulig med det været vi har i Norge.
Filmen er uansett ikke mindre imponerende av den grunn. Jeg synes det er kjempeartig at han har klart å lage noe slikt. Hassel må virkelig ha gjort seg mye flid for å få til dette. Jeg vil meget gjerne få tipse Astronomis lesere om denne bragden.
Vennlig hilsen Trond/Astronomi

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Døvehistorie-seminaret i Tønsberg

Gruppebilde

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nasjonalt seminar i døvehistorisk arbeid

Tønsberg 12.-14. september 2014

Kurssted: Quality Hotel, Tønsberg, Ollebukta 3.
Arrangør: Vestfold Døveforening i samarbeid med NDHS.

DAGSPROGRAM:

Fredag 12. september:
Ankomst til hotellet på ettermiddagen.
Kl. 16,00: Åpning av seminaret. Velkomst og informasjon ved Signe Bekkvik og Jim Vold.
Kl. 16,30: Gudmund Eikli: ”Punktum for en gammel døveskole.”
Kl. 17,15: Jim Vold: ”Glimt fra 3. internasjonale konferanse om døvehistorie, 1997.”
Kl. 19,00: Middag på hotellet. Etter middagen ”identifisering” av gamle bilder.

Lørdag 13. september:
Kl. 09,30: Jon Martin Brauti: ”Utgiveren av ”Dövas Vän”, Tor Hj. Persson, hans norske døve kone og hennes store familie Braathen.”
Kl. 10,30: Thorbjørn Johan Sander: ”Døveprestene på Vestlandet fram til i dag.”
Kl. 12,00: Lunsj.
Kl. 13,30: Odd-Inge Schrøder: ”Fra historien om feriehjemmet på Nesodden.”
Kl. 14,30: Jim Vold: ”Hvordan man kan finne frem innen www.ndhs.no.”
Kl. 14.40: Vestfold Døveforenings historielaug: «Hva hendte i Vestfold før døveforening ble stiftet?»
Kl. 15,30: Thorbjørn Johan Sander: ”Elev på Skådalen i gamle dager, 1938-44.”
Kl. 19,00: Middag
.
Samvær med ”gammeldags underholdning”. (Husker du noen leker/konkurranser?)

Søndag 14. september:
Kl. 09,00: Årsmøte i NDHS i samsvar med vedtektene. (Åpent for alle NDHS-medlemmer, uansett om de er med på seminaret.)
Kl. 11,00: Døvehistorisk rundtur i Tønsberg.
Kl. 13,00: Lunsj og hjemreise.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Oslo Døvehistorielag sitt første årsmøte

Oslo Døvehistorielag innkaller til første ordinære årsmøte i Oslo Døveforening, Fagerborggt 12, spisesalen i 2.etg, torsdag 6.november kl 18.00. Alle medlemmer i Oslo Døveforening er automatisk medlem i historielaget.

Saksliste:
1. Innkalling
2. Valg av møteleder og referent
2. Saksliste
3. Godkjenning av loven for Oslo Døvehistorielag
4. Årsberetning
5. Årsregnskap
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg av nytt styre (leder,to styremedlemmer og varamedlem)
9. Valg av revisor med vararepresentant
10. Valg av valgkomite
11. Arbeidsprogram for kommende periode

Lovforslaget kan du få tak i www.odf.no eller her.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Døvehistorie i de nordiske landene

I dagene 17.-18. oktober arrangerte Norsk Døvehistorisk Selskap, med støtte fra Norges Døveforbund, et møte i Trondheim. Invitert var to representanter fra hvert av døvehistorieselskapene i Norden. Formålet var å finne ut hvordan døvehistoriske verdier blir tatt vare på, og hva som eventuelt trenges av tiltak for å trygge disse verdiene for framtidige generasjoner. Mer informasjon kan dere lese i det siste nummeret av Nye Journal for Døve (for tiden er det kun medlemmene får dette bladet tilsendt pr post).

IMG_9026 – kopio

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Mange nye blader

Det er kommet mange nye blader, og de kommer hele tiden. Så dere må bare følge med.
Flere av bladene er ikke av det beste kvalitet, de blir skiftet ut når vi får bedre blader. Dere kan hjelpe til.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Video: Marta Ringsø hilste på Kronprins Olav i Holmestrand


Fra Vestfold (Nedre Gausen v/Jim Vold) ble det funnet en videobit fra 1952. Kronprins Olav var på besøk i forbindelse med Holmestrand by’s 200 års jubileum. Klikk her! Der kan du se at Marta Sygnestveit (Ringsø) hilste på Kronprins Olav!

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Lederskifte i NDHS

Jon Martin Brauti ble som kjent gjenvalgt som leder på årsmøtet i september, for en ny to års periode. Senere har han funnet ut at hans situasjon blir vanskelig. Av helsemessige grunner og i samråd med familien har han bestemt seg for å trekke seg som leder fra nåværende årsskifte. De andre i styret aksepterer dette og takker ham for tiden han har ledet Norsk Døvehistorisk Selskap, fra høsten 2006 til nå. Han vil fortsette som et aktivt medlem, men på et friere grunnlag.
Styret har rekonstruert seg slik at varamedlem Signe Bekkvik rykker opp og vil fungere som leder fram til årsmøtet 2014.

Sekr.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Utrydningstruede Fortellinger

Tema i denne DVDen er døve menneskers fortellinger på norsk tegnspråk. Noen av disse fortellingene handler om skoletid, og om livet på internat. Andre fortellinger handler om voksenliv og utfordringer knyttet til arbeid, familieliv og deltakelse i samfunnet i en tid da det ikke fantes en offentlig tolketjeneste.

En liten smakebit av DVDen.

Gjennom opptak av samtaler har målet med denne DVDen vært å fange og formidle tegnspråklige fortellinger før hendene stilner. Utviklet med støtte fra Extrastiftelsen.

Det er å få kjøpt på her.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar