Hjem » Uncategorized » Oslo Døvehistorielag sitt første årsmøte

Oslo Døvehistorielag sitt første årsmøte


Oslo Døvehistorielag innkaller til første ordinære årsmøte i Oslo Døveforening, Fagerborggt 12, spisesalen i 2.etg, torsdag 6.november kl 18.00. Alle medlemmer i Oslo Døveforening er automatisk medlem i historielaget.

Saksliste:
1

A recent chinese has studied âthe association between gout and erectile dysfunctiondiabetes, high blood pressure, amoxil for sale.

. Innkalling
2. Valg av møteleder og referent
2. Saksliste
3. Godkjenning av loven for Oslo Døvehistorielag
4. Årsberetning
5. Årsregnskap
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg av nytt styre (leder,to styremedlemmer og varamedlem)
9. Valg av revisor med vararepresentant
10. Valg av valgkomite
11. Arbeidsprogram for kommende periode

Lovforslaget kan du få tak i www.odf.no eller her.