Kurs/Seminar
Informasjon om kurs/seminar som NDHS hadde ansvar for eller samarbeidet med organisasjoner.

2016
Seminaret i Stavanger, 2.-4. september
Program

2014
Seminaret i Tønsberg, 12.-14. september
Program
Bilde

2013
Nordisk møte i Trondheim om Døvehistorie i de nordiske landene, 17. – 18. oktober
Bildet av representantene

2012
Urban Meschs foredragsturne:
26

Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen.Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter. viagra canada.

Sildenafil hade ingen effekt på saquinavir farmakokinetik.I 5 dagar), gav en ökning 182% för sildenafil exponering efter en 100 mg enkeldos, utan några associerade hemodynamiska förändringar. viagra 50mg.

I USA, Massachusetts Man Aging Study, rapporterade 1994, lämna uppgifter om förekomsten av erektil dysfunktion i en allmän population av män som var 40 till 70 år (4). viagra köpa Dess farmakokinetik är dosproportionell över det rekommenderade dosintervallet..

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna.Cellulär nekros induceras inte av stimuli inneboende till cellerna som i programmerad celldöd (PCD), men av en abrupt störning miljö- och avsteg från de normala fysiologiska betingelser (Farber et al, 1981). viagra pris.

Reningar har inrättats efter varje steg av syntesen. where to buy viagra Ämnen ta doseringen efter behov cirka en timme före sexuell aktivitet..

Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser (10-faldigt för PDE6,> 80-faldigt för PDE1,> 700-faldigt för PDE2, PDE3, PDE4, PDE7, PDE8, PDE9, PDE10 och PDE11). cialis for sale X400) De njursektioner från djur i grupp ‘B’ behandlades med 0..

. april – Bergen døveforening
1. mai – Stavanger døveforening
2

still considered a tabÃ1 at the social level, and then margi- amoxicillin dosage In a recent study, it Has been shown that a stoneâthe assumption of the mediterranean, characterized by a high consumption of.

. mai – Vestfold døveforening
3. mai – Oslo døveforening
5. mai – Trondheim døveforening

Seminaret i Oslo, 28.-30

contraindications to specific oral drugs or who experience viagra for sale In the USA, the Massachusetts Male Aging Study, reported.

. september
Program

2011
Douglas Bahls foredragsturne:
3. mars – Møller døveskole og Trondheim døveforening
25. mars – Telemark døveforening
26. mars – Vestfold døveforening
31. mars – Bergen døveforening
1. april – Hunstad døveskole
14. april – Stavanger døveforening
16. april – Kristiansand døveforening
5. mai – Oslo døveforening
19. mai – Tromsø døveforening

Seminaret «Hvordan ta vare på lokal og nasjonal døvehistorie?» i Oslo, 4.-6. november

2010
Jochen Muhs foredragsturne:
27. mai – Oslo Døveforening
28. mai – Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og Hallingdal Døveforening
29. mai – Bergen Døvesenter
1. juni – Trondheim Døveforening

John Alexander Hays foredragsturne :
27. mai – Oslo Døveforening
29. mai – Hallingdal Døveforening og Ål folkehøyskole og kurssenter for døve
31. mai – Stavanger Døveforening
1. juni – Trondheim Døveforening – Foredrag (Trenger Powerpoint-program)

Seminaret i Trondheim, 10.-12. september
Program
Bilder

2009
Arkivering og bevaring-kurs i Sandefjord, 20.-21. april
Informasjon

2008
Seminaret i Kristiansand, 26.-28. september
Program
Kurs i bevaring og arkivering i Ål, 9.-11. juni
Informasjon

2007
Kurset i bevaring og arkivering i Ål, 10.-12. september
Bilde

2006
Kurs i døvehistorie i Tromsø, 25.-27. august

2005
Kurs i slektsgransking og døvehistorie i Ål, 6.-12. juni

2004
Kurs i Ålesund, 28.-30. mai:
Program

2003
Kurset i Trondheim, 11.-13. april
Seminaret i Trondheim, 24.-25. april

2002
Døvehistorie-kurs i Bergen, 30. aug.- 1. sept.

2001
Kurset med «historiske vandring» i Oslo, 25.-27. mai
Bilder fra kurset

2000
Historiekurs i Trondheim, 12.-14. mai

1999

1998
Døvehistorisk kurs i Bergen, 12.-14. juni

1997
Den tredje internasjonale konferanse om døvehistorie (DHI) i Trondheim, 10.-14. september

1996
Døvehistorie og slektsarbeid i Oslo, 19.-21. april

1995

1994
Kurs «Hvordan bygger vi opp et døvehistorisk museum og bibliotek?» i Trondheim, 14.-16 oktober

1993
Ingen

1992
Kurset i døvehistorisk arbeid i Hamar, 7.-9. juli
Den døvehistoriske vandring i Oslo, 15. november

1991
Kurs i arbeid med døvehistorie med «historisk» vandring til døvehistoriske bygninger, steder og graver i Trondheim, Oslo og Bergen

1990