Nordiske Døvekongress / Døves Nordiske Kulturfestival

1907 nr 1: København i Danmark
1924 nr 3: Trondheim
1929 nr 4: Helsingfors i Finland
1934 nr 5: København i Danmark – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark
1947 nr 6: Stockholm i Sverige
1952 nr 7: Oslo
1955 nr 8: Helsingfors i Finland
1960 nr 9: København
1965 nr 10: Bergen
1970 nr 11: Ørebro i Sverige
1974 nr 12: Åbo i Finland
1978 nr 13: Ålborg i Danmark – Mottatt fra Døvehistorisk Selskab, Danmark

Historikk om Nordiske Døvekongress:
Nordiske døvekongress ble opprettet i 1907, etter et forslag fra dansken Carl Becker. Kongressen ble gjennomført 12 ganger frem mot den siste kongressen i Åbo, Finland i 1974 før den ble endret til Døves Nordiske Kulturfestival som startet i Ålborg, Danmark i 1978.

1907 – København (18.-22. august)
1912 – Stockholm (4.-7. august)
1924 – Trondheim (27.-31. juli)
1929 – Helsingfors (8.-11. august)
1934 – København (23.-26. juli)
1947 – Stockholm (31. juli-2. august)
1952 – Oslo (28. juli-1. august)
1955 – Helsingfors (27.-31. juli)
1960 – København (8.-11. august)
1965 – Bergen (26.-30. juli)
1970 – Örebro (10.-14. august)
1974 – Åbo, Finland (14.-19. juni)
1978 – Ålborg, Danmark (24.28. juli) – Endret fra Nordiske Døvekongress til Døves nordiske kulturfestival

Det skulle ha vært en kongress i Stockholm i 1939. Det svenske forbundet kunngjorde at arrangementet skulle flyttes til 1940, men pga. andre verdenskrig ble det ingen kongress før i 1947.