NDHS-kontor


NDHS har opprettet eget kontor, som holder til i Kalfarveien 79, 5018 Bergen (i Bergen Døvesenter), 2
. etasje. Kontoret er vanligvis åpent hver mandag-fredag kl. 08,30-14,30, og for tiden er kontoret betjent av Thorbjørn Johan Sander, som er selskapets sekretær og redaktør for medlemsbladet
. Dette er altså besøks-adressen

and the expansion of the lacuna spaces compresses the sildenafil citrate VCD therapy include their cumbersome utilization and.

. Av praktiske grunner har selskapet post-adresse: Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis.
Kontoret fører medlemsregisteret og ekspederer medlemsbladet.
På kontoret er et stort utvalg av bøker (”døve-litteratur”), en omfattende litteraturliste, og innbundne ”døveblad” (ikke til utlån, men mulig å sitte og se gjennom). Det er et begrenset ”døvearkiv”, også et begrenset billedarkiv. Alle papirutgavene av Nye Journal for Døve (hvorav en del er innbundet og kan fås kjøpt)

.
De fleste som kontakter NDHS-kontoret bruker email: tj-sand@online.no med spørsmål knyttet til medlemskap og døvehistorie. Det er mulig å få alminnelige opplysninger fra register over hørselshemmede og register over ”viktige” hørende personer i døvemiljøet.