NDHS-kontor

NDHS har opprettet eget kontor, som holder til i Kalfarveien 79, 5018 Bergen (i Bergen Døvesenter), 2. etasje. Kontoret er vanligvis åpent hver mandag-fredag kl. 08,30-14,30, og for tiden er kontoret betjent av Thorbjørn Johan Sander, som er selskapets sekretær og redaktør for medlemsbladet. Dette er altså besøks-adressen. Av praktiske grunner har selskapet post-adresse: Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis.
Kontoret fører medlemsregisteret og ekspederer medlemsbladet.
På kontoret er et stort utvalg av bøker (”døve-litteratur”), en omfattende litteraturliste, og innbundne ”døveblad” (ikke til utlån, men mulig å sitte og se gjennom). Det er et begrenset ”døvearkiv”, også et begrenset billedarkiv. Alle papirutgavene av Nye Journal for Døve (hvorav en del er innbundet og kan fås kjøpt).
De fleste som kontakter NDHS-kontoret bruker email: tj-sand@online.no med spørsmål knyttet til medlemskap og døvehistorie. Det er mulig å få alminnelige opplysninger fra register over hørselshemmede og register over ”viktige” hørende personer i døvemiljøet.