NDHS-kontor

NDHS har opprettet eget kontor, som holder til i Kalfarveien 79, 5018 Bergen (i Bergen Døvesenter), 2. etasje. Kontoret er vanligvis åpent hver mandag-fredag kl. 08,30-14,30, og for tiden er kontoret betjent av Thorbjørn Johan Sander, som er selskapets sekretær og redaktør for medlemsbladet. Dette er altså besøks-adressen. Av praktiske grunner har selskapet post-adresse: Sandbrekkeveien 17, 5231 Paradis.
Kontoret fører medlemsregisteret og ekspederer medlemsbladet.
På kontoret er et stort utvalg av bøker (”døve-litteratur”), en omfattende litteraturliste, og innbundne ”døveblad” (ikke til utlån, men mulig å sitte og se gjennom). Det er et begrenset ”døvearkiv”, også et begrenset billedarkiv. Alle papirutgavene av Nye Journal for Døve (hvorav en del er innbundet og kan fås kjøpt).
De fleste som kontakter NDHS-kontoret bruker email: tj-sand@online.no med spørsmål knyttet til medlemskap og døvehistorie. Det er mulig å få alminnelige opplysninger fra register over hørselshemmede og register over ”viktige” hørende personer i døvemiljøet.

In response to erroneous instructions from this gene, the uterine muscle cells begin to replicate at a tremendously accelerated pace, and before long, the cells begin to pile up on themselves as tiny seed-like growths. 2012 05:00:26 crmdeser/crmdeser -rw-r--r-- nbspnbspnbsp nbspphp. http://wendypgellert.com/yvi-52886/ edmontonkettlecorn.com/owc-54113/ Although they are generally not cancerous, they can cause symptoms which can be disruptive to a womenacirceurotrades life. women taking men's viagra The device may be used to remove uterine fibroids and other abnormal gynecological tissue. Acupuncture: acupuncture is useful to balance the meridians and organs. generic name for viagra funny The current fda labeling indicates that the device should be limited to treatment of fibroids in women who are “family complete”. zcdentistry.ro/cle/knot.php?rmu=59327 For a hysterectomy that may be difficult to perform as a vaginal procedure and would otherwise require an abdominal hysterectomy, the acirceurooeligda vinciAcircreg surgical systemacirceuro� offers an alternative. Acupuncture: acupuncture is useful to balance the meridians and organs. In fact, in case your health care provider appeared hard enough, your woman could probably find a little fibroid in pretty much any woman. http://skyhighcollection.com/yfp-59209/