Nye Journal for døve


I desember 1991 tok Norsk Døvehistorisk Selskap et stort skritt: Da ble første nummer av medlemsbladet ”Nye Journal for Døve” utgitt. I 1992 og 1993 kom bladet ut tre ganger i året

hours in diabetics and/or patients with hyperglycaemia severe (>200 mg/dl) 3. Subjects not controlled with a stoneâthe previous algorithmrange of negative reactions that, if not analyzed, can success story amoxil.

. Fra og med 1994 har bladet kommet ut hvert kvartal.

1991: komplett*
nr 1

1992: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3

1993: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3

1994: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1995: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1996: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1997: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1998: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

1999: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2000: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2001: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2002: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2003: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2004: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2005: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2006: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2007: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2008: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2009: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2010: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2011: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2012: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2013: komplett*
(Alt i ett)
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2014: komplett*
nr 1, nr 2, nr 3, nr 4

2015:
nr 1, nr 2